Ostrava už je proti metanu kompletně ochráněna

Součástí projektu je mimo jiné téměř 300 odplyňovacích a monitorovacích vrtů. Foto: DIAMO

Před nekontrolovanými výstupy důlních plynů (zejména metanu) na povrch chrání ostravsko-karvinskou aglomeraci systém technických opatření, jejichž součástí je mimo jiné téměř 300 odplyňovacích a monitorovacích vrtů. Desetiletý projekt, který nyní dokončil odštěpný závod Odra státního podniku Diamo, přišel zhruba na miliardu korun.

Metan tvoří se vzduchem výbušnou směs a jeho nekontrolované výstupy na povrch dělaly v minulosti velké problémy. „Pro Moravskoslezský kraj je dokončení tohoto rozsáhlého projektu velmi důležitým krokem, protože metan zde v minulosti způsobil nemalé škody a ohrozil životy lidí. Veškerý provoz, včetně údržby, vybudovaných bezpečnostních prvků, jsme sjednotili a od ledna 2020 jej zajišťuje státní podnik Diamo,“ uvedl ředitel podniku Ludvík Kašpar.

Čtěte také:
Z ropných kalů bude i stavební materiál
Sokolovská uhelná vyrobí elektřinu z dehtových kalů

Systém sleduje území o rozloze 19 kilometrů čtverečních, které zasahuje do čtyř okresů: Ostrava-město, Karviná, Frýdek-Místek a Opava. V nepřetržitém provozu systém obsluhuje 11 lidí. „Pracovníci zajišťují nejen provoz dispečinku a kontrolu celého systému, ale řeší také případné mimořádné situace v terénu a zajišťují komunikaci se záchrannými složkami,“ uvedla mluvčí Diama Jana Dronská.

Hlavní riziková místa zmapoval průzkum v letech 2010 až 2016. Jako hranice, která signalizuje možné nebezpečí, byla stanovena koncentrace 0,5 procenta metanu v půdním vzduchu. „Zcela vyloučit případný únik metanu nelze, ale podařilo se minimalizovat rizika,“ uvedl ředitel závodu Odra Petr Kříž.

Součástí systému je například 579 snímačů pro měření koncentrací důlních plynů. Jsou obvykle instalovány v kolektorech, ve sklepních prostorech budov nebo na odplyňovacích komíncích. Typické oplocené komínky jsou na řadě veřejných míst, například v centru Ostravy u Divadla Antonína Dvořáka nebo u obchodního centra Nová Karolina.

Mezi nejnáročnější akce patřil soubor protimetanových opatření v elektrárně v Ostravě-Třebovicích, kde se instaloval aktivní odplyňovací systém s 18 čidly, dvěma odsávacími zařízeními a řadou odplyňovacích vrtů včetně drenážního odplynění budov,“ uvedla Dronská.

V blízkosti základní školy v Ostravě-Radvanicích byly naměřeny koncentrace až dvě procenta metanu. „Tamní komplex opatření se skládá z drenážních odplyňovacích systémů v podzákladí objektu, instalace ventilátorů, 21 snímačů metanu, izolace podlahy a rekonstrukce kanalizace,“ uvedla Dronská.

Mohlo by vás zajímat:
TOP 10 největších těžebních bestií
VIDEO: Liebherr – vzpoura strojů
VIDEO: Uhněte z cesty, jde uhelný obr