Ostrovní provoz nemuseli těžaři využít

Foto: Czech Coal

Opatření proti šíření koronavirové nákazy se nyní postupně rozvolňují, na začátku jara ale byla situace v celé republice zcela opačná. Také v těžebních společnostech skupiny Sev.en Energy museli řešit, jak zajistit, aby nákaza žádným způsobem neovlivnila těžbu uhlí a jeho dodávky zákazníkům, především elektrárnám a teplárnám. 

Zpracovali jsme plán takzvaného ostrovního provozu, ve kterém bylo prioritou zajistit nezbytnou těžbu uhlí. V tom případě by byly v provozu pouze uhelné velkostroje a zakládání aglomerátů ve spojení s kolejovým zakladačem. Na tyto činnosti by byla navázána minimální údržba, která by zajišťovala především odstraňování poruch, v omezeném provozu by musela fungovat také kolejová doprava a pomocná mechanizace. V  upravených podmínkách by pracovala i HBZS,“ vysvětlil technický ředitel těžebních společností skupiny Sev.en Energy Petr Procházka.

Čtěte také:
Rekultivaci pomůžou nová auta
Pozemky po těžbě uhlí využijí i Lesy ČR

Původně byl ostrovní provoz nastaven na období čtrnácti dnů. Pro zajištění minimálního kontaktu mezi zaměstnanci byly připravené i speciálně vyčleněné ubytovací kapacity v mosteckých hotelech Širák a Cascade. Vybraní pracovníci by se tak během ostrovního provozu pohybovali prakticky pouze mezi ubytováním a lokalitou, kde působí a byli by tak maximálně izolováni od okolí. Ubytovací komplexy na žádost společností zareagovaly kladně a byly ochotné poskytnout své kapacity pro jejich zaměstnance, za což jim patří poděkování.

Pro nás by to byla zcela nová zkušenost a byli jsme připraveni vyčlenit celou kapacitu hotelu pro potřeby těžebních společností. Máme technologie na to, aby celý hotel fungoval v podstatě v karanténě a vyjít vstříc našim partnerům v regionu je pro nás přirozené. I s naším personálem jsme se shodli, že takovýto provoz jsme schopni zajistit,“ uvedl Jiří Madej, ředitel mosteckého hotelu Cascade.

Zbývající zaměstnanci by měli domácí pohotovost. „Velmi pozitivní bylo, že nikdo z oslovených zaměstnanců, kteří by museli v těchto specifických podmínkách pracovat, s nimi neměl zásadní problém. Pro společnosti skupiny je důležité být připraven i na neočekávané situace. Ostrovní provoz jsme schopni v budoucnu využít v podstatě kdykoli, ale byli bychom raději, kdyby k tomu nenastala příležitost,“ doplnil technický ředitel.