Ovzduší znečišťují hlavně lokální topeniště

emise  Foto: wikipedia.org

Je daleko lepší spalovat uhlí v moderních poloautomatických kotlích než v klasických, protože moderní kotle produkují daleko méně emisí. Foto: wikipedia.org

Ovzduší na severu Čech se výrazně zlepšilo. Teplárny, velké i menší firmy investovaly do kotelen, které splňují přísné ekologické normy. Prach do ovzduší v zimě vypouští hlavně nevyhovující kotle v domácnostech, říká v rozhovoru pro Ústecký deník Jaroslav Hájek, vedoucí oddělení ochrany ovzduší z oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí v Ústí nad Labem. Rozhovor přinášíme ve zkrácené formě.

Jaké jsou dnes nejzávažnější zdroje znečištění ovzduší?

V současnosti, zvláště v zimním období, jsou z pohledu obyvatel velkým problémem především nevyhovující lokální zdroje tepla, ale také hustá automobilová doprava, zejména ve větších městech.

Čtěte také:
Na Pardubicku je o kotlíkové dotace znovu obří zájem
Na jihu Moravy budou opět kotlíkové dotace

Jak kotle v domácnostech ovlivňují kvalitu ovzduší?

U lokálních topenišť se do ovzduší dostávají především prachové částice ze spalování pevných paliv. Samozřejmě záleží na kvalitě paliva, druhu, stavu a způsobu provozování tepelného zdroje a na rozptylových podmínkách. V obci může být ovzduší po část dne relativně čisté, ale když se lidé vrátí z práce, zákonitě v domech začínají víc topit, čímž v daném místě klesá kvalita ovzduší.

Pomohla by výměna kotlů za ekologičtější modely?

To by nestačilo, ale pochopitelně modernizace spalovacích zdrojů tepla přispěje k významnému zlepšení kvality ovzduší v dané lokalitě. Proto je dobré, že stát mimo jiné poskytuje dotace i na koupi ekologicky vhodných kotlů na vytápění. Je daleko lepší spalovat uhlí v moderních poloautomatických kotlích než v klasických, protože moderní kotle produkují daleko méně emisí. Ještě výhodnější je u spalovacích tepelných zdrojů, z hlediska emisí, spalování zemního plynu, ale z finančního hlediska je uhlí lacinější.

Jak lze ještě snížit místní zátěž ovzduší?

Například snížením energetické náročnosti domů. I u centrálního vytápění se to vyplatí. U zateplených bytových domů zůstávají platby za teplo skoro stejné. Přesto domácnosti ušetří, neboť cena tepla se každoročně zvyšuje. Podle propočtů z některých ústeckých panelových domů by domácnosti bez zateplení za teplo platily o 100 procent víc než před 15 lety. Naměřené úspory energií jsou až 45 procent.

Mohlo by vás zajímat:
Polský Krakov otestuje modré uhlí
Další krok k těžbě ve vesmíru
Bývalý důl se proměnil v muzeum a zábavní park