OZE v Německu těsně předstihly uhlí

Ilustrační foto: Imagio.cz

Obnovitelné zdroje energie (OZE) v Německu poprvé vyrobily více elektřiny než hnědouhelné elektrárny. Jejich podíl na výrobě elektřiny se loni zvýšil na 25,8 procenta, zatímco u uhlí to bylo 25,6 procenta. S odkazem na údaje Spolkového svazu pro energii a vodní hospodářství (BDEW) to napsal portál TZB-info.cz.

OZE mají poprvé největší podíl na výrobě elektřiny vůbec, větší podíl než jakýkoliv jiný konvenční zdroj. Přitom v roce 2013 byl ještě podíl obnovitelných zdrojů v celkovém energetickém mixu 24,1 procenta.

Podle BDEW klesne v roce 2014 hrubá výroba elektřiny z předloňských 633,2 miliardy kWh na 610,4 miliardy kWh. V absolutních číslech stoupne výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů ze 152,4 na 157,4 miliardy kWh.

O procento se zvýší výroba elektřiny ve větrných elektrárnách na 52,4 miliardy kWh. Fotovoltaika dodá  35,2 miliardy kWh, meziročně o 14 procent více.  Z biomasy včetně domovního odpadu bude o pět procent elektřiny více, výroba má stoupnout 48,9 miliardy kWh. Množství energie vyrobené ve vodních elektrárnách má činit 20,8 miliardy kWh.

Produkce elektřiny z hnědého uhlí zvýší svůj podíl z předloňských 25,4 na 25,6 procenta. Naopak množství elektřiny z černého uhlí klesne na 18 procent z 19,2 procenta.  Elektřina z jaderných elektráren bude představovat 15,9 procenta, v roce 2013 to bylo 15,4 procenta. Podíl elektřiny vyrobené v paroplynových elektrárnách opět klesne na 9,7 procenta z 10,7 procenta.

Hnědouhelné elektrárny by měly vyrobit 156 miliard kWh, elektrárny na černé uhlí 109,9 miliardy kWh, jaderné elektrárny 96,9 miliardy a paroplynové elektrárny zhruba 58,5 miliardy kWh. V roce 2014 obnovitelné zdroje pokryjí domácí spotřebu elektřiny asi z 27,3 procenta.

Spotřeba elektřiny i plynu by podle BDEW měla v roce 2014 klesnout. Díky mírné zimě klesne spotřeba plynu o 14 procent a spotřeba elektřiny by se snížit o čtyři procenta. Celkově se na spotřebě projevuje velmi slabá konjunktura. Výrazný podíl na poklesu mají opatření na zvýšení energetické účinnosti.