Doba čtení:3 m, 6 s
Podle předsedy OS PHGN Rostislava Paličky se vláda k české energetice chová pod vlivem Evropské unie krajně nezodpovědně až nepřátelsky. Foto: osphgn.cz

Hornické odbory vyjednaly a podepsaly dodatek 1 odvětvové smlouvy a rovněž vypracovaly s podporou ČMKOS novou Petici za energeticky bezpečnou ČR. O co v ní usilují, popsal v rozhovoru s magazínem Horník Geolog Naftař předseda OS PHGN Rostislav Palička. Rozhovor přinášíme ve zkráceném znění.

Hornické odbory připravily novou petici k české energetice. Za jakým účelem?

Po domluvě s členskými sdruženími zahájí odborový svaz v lednu sběr podpisů k petici, která stručně popisuje současnou nedobrou situaci, ve které se nachází odvětví energetiky. Varuje před energetickou krizí, která by mohla v Česku nastat, pokud se bude vláda a parlament nadále nezodpovědně, ba přímo diletantsky chovat ke klíčovému odvětví, kterým právě energetika je. Varuje a také navrhuje, co je třeba udělat, aby se situace zlepšila. Touto peticí nesledujeme nic jiného, než aby v ČR byl v prvé řadě dostatek elektrické energie za cenu, kterou si domácnosti a firmy mohou dovolit. Energetika je klíčové odvětví, které zásadním způsobem ovlivňuje naše životy. Ceny surovin a energií stále rostou, stejně jako ceny nesmyslných emisních povolenek a návazně rostou také ceny služeb, výrobků a potravin. Vláda se k české energetice chová pod vlivem Evropské unie krajně nezodpovědně až nepřátelsky. To je hlavní důvod, proč životní úroveň obyvatel v Česku prudce klesá. Vláda a její premiér nám přitom lžou, jak dobře a zodpovědně řídí tuto zemi, jakých úspěchů stále dosahují. Opak je pravdou a občané to již prokoukli.

Co vláda a hlavně ODS dosud nepochopila?

Máme nerostné suroviny, uhelné, plynové teplárny a jaderné elektrárny a dokážeme vyrábět levnou elektrickou energii. Z těžko pochopitelných důvodů ji posíláme spekulantům na německou burzu a zpátky kupujeme vlastní předraženou elektřinu. Pětikoalice hodlá odstavovat domácí výrobce elektřiny a chce je nahrazovat drahými a nespolehlivými soláry a větrníky. Prohlášení ministra Rakušana, že je žádoucí odstřihnout se co nejdříve od nespolehlivých fosilních paliv, tedy od energetického uhlí, je čirá fantasmagorie, protože uhelné a plynové elektrárny jsou na rozdíl od těch solárních a větrných naprosto spolehlivé. Naši ministři prostě perlí. Na konferenci COP28 v Dubaji ministr životního prostředí Petr Hladík (KDUČSL) podepsal český závazek skončit s těžbou a spalováním uhlí do roku 2033. To je v naprostém rozporu s programovým prohlášením vlády, ve kterém je napsáno, že Česko odejde od fosilních paliv, až za ně bude adekvátní a spolehlivá náhrada. A my víme, že žádná adekvátní a spolehlivá náhrada za uhlí a plyn není a ještě dlouho nebude. To jen dokládá neprofesionalitu a hloupost ministrů vlády signalisty Petra Fialy, která nakládá s vlastním programovým prohlášením jako s cárem papíru. Kdo ještě může důvěřovat takto prolhané vládě?

Petici můžou podpisovat pouze členové svazu, nebo i veřejnost?

Petice není určena odborářům, ale občanům. Z toho důvodu bude i v elektronické verzi, aby ji mohli podpořit podpisy pod petiční archy občané v kterékoliv části republiky. Petici uveřejňujeme i v tomto čísle HGN.

V prosinci jste ve svém sídle podepsali dodatek číslo 1 kolektivní smlouvy vyššího stupně. Vyjednávání se zaměstnavatelským svazem zřejmě probíhalo nebývale hladce. Je to tak?

Ano. Naši odboroví vyjednavači předložili 20. listopadu návrh dodatku odvětvové smlouvy. I když ekonomická situace v některých firmách Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu je velice složitá, dokázali jsme se na jednání s jeho prezidentem Vladimírem Budinským dohodnout, že dodatek odvětvové smlouvy podepíšeme již 6. prosince. Dodatek zajišťuje všem zaměstnancům navýšení tarifních stupňů v odvětvové smlouvě o 6 procent. Jsem za to velice rád zejména po nedávných zkušenostech, kdy jsme novou kolektivní smlouvu vyššího stupně vyjednávali se zaměstnavatelským svazem neskutečných 11 měsíců! Tentokrát se zaměstnavatelský svaz zachoval seriózně a přistoupil na návrh odborů v poměrně krátkém čase.

Close

Generic selectors
Pouze přesná schoda
Hledat v titulcích
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
Hledat pouze v kategorii
Energetická bezpečnost
Komentáře
Rozhovor
Videa
Z domova
Zajímavosti
Ze světa