Doba čtení:1 m, 59 s
Elektrárna Opatovice požádala o výjimku z emisních limitů pro oxidy dusíku a rtuť. Společnost uvedla, že v letech 2014 až 2016 investovala do modernizace a rekonstrukce kvůli splnění emisních limitů 2,7 miliardy korun. Foto: iUHLI

Pardubický kraj se chce kvůli možné systémové podjatosti nechat vyloučit z rozhodování o výjimce z emisních limitů, o niž požádala Elektrárna Opatovice. Podobně postupoval v minulosti u žádosti o obdobnou výjimku pro elektrárnu Chvaletice. Rozhodování o ní nakonec ministerstvo životního prostředí delegovalo na krajský úřad v Olomouci.

Krajští zastupitelé ve čtvrtek odhlasovali, že nedoporučují s ohledem na ochranu zdraví občanů žádost o výjimku akceptovat. Chtějí také, aby se posoudila její samotná nezbytnost a požadovaný rozsah výjimky. Kvůli negativnímu postoji k žádosti má krajský úřad zajistit postoupení řízení jinému orgánu k rozhodnutí.

Čtěte také:
Elektrárna Opatovice má výjimku na vodu
Opatovice mají novou turbínu za 350 milionů

Připravujeme dopis na ministerstvo životního prostředí, které rozhodne, zda Krajský úřad Pardubického kraje je podjatý, či ne. To pak může postoupit rozhodování do jiného kraje,“ řekl ČTK vedoucí odboru životního prostředí krajského úřadu Martin Vlasák, který byl také určen jako nezávislý expert k zastupování Pardubického kraje v řízení o udělení výjimky.

Opoziční Piráti, kteří bod o stanovisku k žádosti elektrárny nechali do programu zařadit, navrhovali vůči elektrárně ještě přísnější usnesení. Chtěli, aby zastupitelé explicitně řekli, že nesouhlasí s udělením výjimky. Koalice ale nakonec nechala odhlasovat mírnější podobu.

Elektrárna Opatovice požádala o výjimku z emisních limitů pro oxidy dusíku a rtuť. Společnost uvedla, že v letech 2014 až 2016 investovala do modernizace a rekonstrukce kvůli splnění emisních limitů 2,7 miliardy korun. Závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT), které stanovují ještě přísnější limity platné od roku 2021, však byly vydány až následující rok po provedení rekonstrukce v roce 2017.

U oxidů dusíku elektrárna žádá, aby mohla vypouštět 192 miligramů na metr krychlový. Aby mohla plnit nový limit 175 miligramů na metr krychlový, musela by investovat odhadem půl miliardy korun. Elektrárna žádá i o výjimku pro limity rtuti na šest let s přezkumem po třech letech, kdy bude pravděpodobně schopna přísnější podmínky plnit. Do té doby chce najít spolehlivou technologii pro snížení emisí. Pro rtuť v předchozích obdobích žádné emisní limity stanovené nebyly a jsou zařazeny nově.

O podobné výjimky požádala už vloni i elektrárna Chvaletice, která patří společnosti Severní energetická. Krajský úřad v Olomouci výjimku udělil.