Počerady: Po bloku 6 se opraví i další části

Oprava bloku 6 byla největší akcí loňského roku v Elektrárně Počerady, kterou již provozuje energetická skupina Sev.en Energy. Letos by se měl dočkat opravy blok 5.

Opravy bloku 6 byly úspěšně dokončeny v termínu podle harmonogramu plánu oprav a údržby technologií. Všechny požadované parametry dohodnuté mezi elektrárnou a dodavateli byly splněny,“ uvedl generální ředitel Elektrárny Počerady Stanislav Klanduch.

Práce se stihly v termínu i díky dobré spolupráci mezi zaměstnanci elektrárny a Sev.en Engineering. Plán počítal s dokončením do 15. prosince, následně mělo dojít k takzvanému přifázování bloku k síti a ještě do konce roku měl blok 6 vyrábět elektřinu a dodávat do sítě. Všechny tyto kroky se podařilo zvládnout.

Počerady patří k největším tuzemským elektrárnám

Největší akcí letošního roku jsou opravy bloku 5, které by ale neměly být tak rozsáhlé. Zahájili jsme jednání, abychom jasně specifikovali přesný rozsah, který bude realizovaný na dalších blocích,“ doplnil generální ředitel s tím, že veškeré opravy v počeradské elektrárně mají za cíl zvýšit spolehlivost výroby.