Pod lithiovou mlhou je prý špinavý uran

Podle sdružení Calla se v tichosti připravuje další těžba uranu v České republice. Foto: youtube

Podle sdružení Calla je kauza lithium, která hýbe českou politickou scénou, pouhou přikrývkou pro zachování budoucnosti úplně jiné surovině. Ve skutečnosti jde prý o uran.

Skutečným důsledkem schválení vládou projednávaného materiálu „Zpráva o nutnosti zajištění ekonomických zájmů státu v oblasti využití kritických superstrategických surovin EU a některých dalších surovin“ bylo podle sdružení Calla zachování tuzemského uranového průmyslu a to s významnou podporou státu. Navzdory faktu, že těžba uranu v České republice skončila a nastal čas úklidu škod ještě za desítky miliard korun.

Čtěte také:
VIDEO: Mrazivý pohled do uranového dolu
VIDEO: Jak se těží uhlí pod zemí

Vláda prý schválením zajistila naprostý monopol státnímu podniku DIAMO pro průzkumy, těžbu a úpravu uranu a zahlazování následků po těžbě a úpravě a zcela uvolnila cestu pro geologické průzkumy ložisek uranu u Brzkova na Vysočině a na Liberecku. Rozhodlo se prý rovněž o zachování dosluhující chemické úpravny uranových rud v Dolní Rožínce a zdejšího odkaliště namísto jeho sanace.

Sdružení Calla také tvrdí, že vládní rozhodnutí umožní, aby DIAMO pod záminkou „udržení těžební schopnosti v oblasti personální a technické“ požadovalo veřejné finance na podporu těžebních aktivit, mezi které patří využití uranu na novém tuzemském nebo zahraničním ložisku nebo také rozšiřování podzemního výzkumného pracoviště Bukov pro Správu úložišť radioaktivních odpadů.

Státní podnik DIAMO se pod záminkou posílení role státu při těžbě lithia ve skutečnosti snaží udržet při životě řadu svých špinavých uranových provozů a připravovat se na novou těžbu uranu v České republice. Na úkor zdraví lidí a našeho životního prostředí. Ministři by takový záměr měli odmítnout, uvedl Edvard Sequens, energetický konzultant Cally.

Mohlo by vás zajímat:
Google obsadí uhelnou elektrárnu
V Kodani vzniká unikátní spalovna se sjezdovkou
Bývalý důl se proměnil v muzeum a zábavní park