Energiewende a nárůst spalování uhlí

Větrné elektrárny. Foto: Imagio.cz

Cílem politiky Energiewende v Německu bylo snížit vyprodukované emise a bojovat tak proti globálnímu oteplování. Vzhledem k tomu, že Německo před zavedením této politiky vyprodukovalo méně emisí než nyní, tak se zdá, že tato politika potřebuje určité změny. Uhlí, zdroj nejvíce zatěžující životní prostředí, se v loňském roce v Německu podílelo až 45 procenty, což je nejvyšší úroveň od roku 2007. Mezi lety 2005 až 2010 emise z elektráren sice klesaly každým rokem o jedno procento, ale od roku 2011 o jedno procento rostou. S odkazem na informace agentury Bloomberg to napsal Vojtěch Cinert z Fio banky.

V Německu se již uzavřelo osm jaderných elektráren v návaznosti na havárii v japonské Fukušimě, přitom výroba z jaderných zdrojů je velice stabilní a produkuje nízké emise. Zbylých 17 elektráren německá vláda plánuje uzavřít do roku 2022. Větrné a solární elektrárny jsou naopak nestabilní, což zatěžuje přenosovou soustavu. S poklesem stabilních zdrojů a růstem nestabilních roste riziko výpadku elektřiny (blackout). To přináší podstatnou otázku zajištění stabilních dodávek elektřiny.

Odchylky ve výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů lze vyrovnávat zdroji, u kterých se dá snadno regulovat výroba elektřiny, a to je uhlí a plyn. Plyn se ale kvůli poklesu ceny silové elektřiny stal nerentabilním zdrojem. Energetické firmy v Německu spalováním uhlí vydělávají přibližně pět eur z jedné MWh, zatímco výrobou elektřiny z plynu prodělávají 17 eur. Přičemž plyn generuje přibližně o polovinu méně emisí než uhlí.

Podíl obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny se blíží 30 procentům, ale zbývajících 70 % je k životnímu prostředí stále více zatěžující. Je otázka, zda Němci dokáží vypnout zbytek jaderných elektráren a zároveň snížit podíl (v současné době snížit nárůst) využívání uhlí při výrobě elektřiny. V případě vypnutí zbylých jaderných elektráren, pokračování rozvoje obnovitelných zdrojů lze očekávat další nárůst podílu spalování uhlí při výrobě elektřiny. Možností jak omezit využívání uhlí je zvýšení cen emisních povolenek, které nejvíce cenově zatěžují právě uhlí.