Před 35 lety byl spuštěn čtvrtý reaktorový blok v Dukovanech

Jaderná elektrárna Dukovany s celkovým výkonem 2040 megawattů pokrývá pětinu spotřeby elektřiny v ČR. Foto: wikipedia.org Frettie

Poslední čtvrtý reaktorový blok jaderné elektrárny Dukovany na Třebíčsku byl do provozu uveden před 35 lety, 19. července 1987. Elektrárna začala dodávat elektřinu do sítě již o dva roky dříve po spuštění prvního bloku. Dukovany se staly první českou atomovou elektrárnou a co do výroby elektřiny nejvýznamnější v tuzemsku. Elektrárna s celkovým instalovaným výkonem 2040 megawattů pokrývá pětinu spotřeby elektřiny v ČR. Zároveň patří k nejvyhledávanějším turistickým cílům na Vysočině. Pro srovnání, jaderná elektrárna Temelín má dva bloky, každý o instalovaném výkonu 1125 MW. Největší hnědouhelný elektrárenský komplex v Prunéřově má celkový instalovaný výkon 1190 MW.

Plány na výstavbu Dukovan se začaly rýsovat v druhé polovině 60. let ve spolupráci se Sovětským svazem. Příslušná mezivládní dohoda byla podepsána v dubnu 1970, kromě výstavby nového zdroje předpokládala i rozšíření elektrárny ve slovenských Jaslovských Bohunicích, budované již od konce 50. let. Právě tam byla už v prosinci 1972 uvedena do provozu první československá jaderná elektrárna, pro technické problémy uzavřená o pouhých pět let později.

Budování Dukovan, podle plánů z roku 1973 zde měly vyrůst jen dva bloky, také nebylo bez problémů. V polovině 70. let byla dokonce výstavba přerušena. Práce nabraly druhý dech poté, co vláda v roce 1975 rozhodla, že v Dukovanech budou čtyři bloky. Naplno stavět se začalo v červenci 1978, prakticky současně s elektrárnou vyrostly na řece Jihlavě i vodní nádrže Dalešice a Mohelno. Ty slouží jako zdroj chladící vody pro Dukovany a funguje na nich i přečerpávací elektrárna.

Palivo pro Temelín bude dodávat Westinghouse

První blok elektrárny začal nabírat definitivní podobu koncem roku 1982, kdy byl osazen tlakovou nádobou reaktoru. O rok později, na Silvestra 1983, do něj technici začali zavážet palivo a 12. února 1985 byla spuštěna štěpná reakce. Další fáze spouštění prvního bloku na sebe nedaly dlouho čekat – koncem února začal dodávat proud do sítě a na začátku května 1985 přešel do půlročního zkušebního provozu.

Postupovaly i práce na dalších blocích. Během roku 1986 se podařilo uvést do provozu hned dva nové bloky. Maximálního výkonu elektrárna dosáhla v červenci 1987, kdy byl spuštěn poslední blok. Zprovoznění Dukovan mělo velký význam nejenom pro československou energetiku, ale i pro rozvoj tuzemského jaderného strojírenství. V areálu elektrárny se nachází i sklad použitého jaderného paliva a úložiště nízko a středně radioaktivních odpadů.

Již delší dobu se v Česku vedla diskuze o stavbě nového jaderného bloku. V březnu 2020 předala společnost Elektrárna Dukovany II ze skupiny ČEZ Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) žádost o povolení umístit stavbu nového jaderného zdroje u Dukovan. Měly by tu vyrůst dva bloky s reaktory o elektrickém výkonu do 1200 megawattů. Společnost ČEZ letos v březnu zahájila tendr na stavbu nového jaderného bloku Dukovan, dostala k tomu souhlas od ministerstva průmyslu. Předseda vlády Petr Fiala již dříve uvedl, že vyhodnocení tendru by mělo být uzavřeno do konce roku 2024. S vydáním stavebního povolení se počítá v roce 2029. Zkušební provoz je podle něj nutné spustit v roce 2036.