Doba čtení:1 m, 16 s
Těžební činnost provozují Severočeské doly v Severočeské hnědouhelné pánvi na dvou odloučených lokalitách Tušimice a Bílina.  Foto: Severočeské doly

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zrušil pokutu 30 milionů korun pro Severočeské doly kvůli zákazu exportu uhlí, který firma dávala svým odběratelům. Rozhodnutí bylo zveřejněno na stránkách úřadu.

Firma podle původního rozhodnutí porušovala zákon od roku 1994 až do konce roku 2012. Pokutu dostala jen za období od května 2004, starší období bylo promlčené. Úřad rozhodl, že zákazem exportu uhlí, který doly daly svým odběratelům, porušily soutěžní pravidla v České republice i v Evropské unii.

Čtěte také:
V lomu Jiří mají opravený velkostroj KU 800
Japonci začali těžit na mořském dně

Úřad se v napadeném rozhodnutí dopustil několika pochybení, která ve svém důsledku vedla k nezákonnosti napadeného rozhodnutí. V prvé řadě nedostatečně objasnil skutkovou situaci ohledně produktového a geografického relevantního trhu. Při vymezení produktového relevantního trhu pochybil, když jím zjištěný skutkový stav nechával prostor k důvodným pochybnostem o jeho správnosti,“ uvedl v odůvodnění předseda ÚOHS Petr Rafaj.

Severočeské doly v roce 2017 snížily stálé provozní náklady, zvýšily čistý zisk na 1,8 miliardy korun. Hodnota EBITDA, tedy zisku před započtením úroků, daní a odpisů, dosáhla 4,1 miliardy korun a firma vytěžila více než 21 milionů tun uhlí. Společnost Severočeské doly je součástí koncernu řízeného společností ČEZ.