Na kolejích je i během odstávky dost práce

Údržby se ale dočkal i hlavní tah, kterým jezdí železniční soupravy z lomu ČSA na rošty komořanské úpravny uhlí. Foto: Czech Coal

Odstávku komořanské úpravny uhlí využívají i další navazující úseky zejména k údržbě a opravám. Výjimkou v tomto ohledu není ani kolejová doprava.

Běžná údržba se během roku provádí při pravidelných pondělních technologických odstávkách, ale zásadní opravy je možné dělat až v době, kdy je na úpravně takzvaný generální výpad. Týká se to například renovací a oprav výhybek. V současnosti už se nedělají generální opravy, ale takzvané těžké střední opravy, které jsou finančně méně nákladné, oproti klasické generální opravě vyjdou na zhruba čtvrtinu ceny,“ vysvětlil Jaroslav Vagala, vedoucí úseku traťového hospodářství kolejové dopravy Coal Services.

Čtěte také:
Nejlepší evropské uhlí vzniká v Komořanech
Házenkářky musely na šachtu

O prázdninách tak prošly opravami tři výhybky, které úseku zbývaly opravit, ve spolupráci s externí firmou se zaměstnanci úseku podíleli i na navařování jazyků ve výhybkách. „V tomto případě se musíme obrace na externí firmu, protože navařovací práce pohyblivých částí výhybek může dělat pouze specialista, který má na svém kontě za rok určitý počet svárů tohoto typu,“ doplnil vedoucí.

Údržby se ale dočkal i hlavní tah, kterým jezdí železniční soupravy z lomu ČSA na rošty úpravny uhlí. „Pracovali jsme na několika místech. Zásadní byla těžká střední oprava tří výhybek na hradle D8, přes které jezdí uhelné vlaky na rošty. Údržbou také prošla 22. kolej, mezi hradly D8 a D9, stejně tak došlo k údržbě trati mezi hradly D8 a D11 na 120. koleji, kde se upravoval zhruba šestisetmetrový úsek. Naposledy se tu těžká střední oprava dělala zhruba před dvanácti lety. Jedná se o kolej, kudy naložené vlaky jezdí směrem na státní dráhu. Museli jsme celý úsek vyčistit, vyměnit štěrk a vadné pražce v kolejišti, součástí byly i odvodňovací práce,“ dodal vedoucí.  A zaměstnanci úseku spolupracovali s kolegy z úpravny i při pracích na 17. a 18. koleji, kde bylo zapotřebí upravit nájezd na kolejové váhy.

Kromě akcí, které měly přímou návaznost na výpad v úpravně, jsme ale pracovali i na dalších místech. Pomáhali jsme kolegům ve Vršanech při úpravách kolejové dráhy pro skládkový stroj. V tomto případě jde o velmi specifickou práci, protože skládkový stroj nemá běžný rozchod kolejnic. Naším úkolem bylo zajistit směrovou a výškovou úpravu. Na základě dat od měřičů jsme museli nastavit zhruba tři sta metrů dráhy do přesné polohy,“ připomněl Vagala. Za pomoci techniky, konkrétně dvoucestného bagru, šlo udělat jen hrubé práce, zbytek se musel dokončovat ručně, aby vše bylo co nejpřesnější. V okolí lomu Vršany v souvislosti s přeložkami produktovodů v takzvaném Hořanském koridou bylo nutné na hradle S7 rozebrat šedesát metrů koleje č. 40 a po uložení potrubí provést zpětnou montáž. Během této výluky dopravního provozu se ve spolupráci s externí firmou provedla i oprava kolejové váhy a koleje pod nakládacím zásobníkem.

Všechny práce probíhaly v exponovaném čase, v době dovolených a některé činnosti vyžadovaly přítomnost našich zaměstnanců na pracovištích i během svátků, sobot a nedělí. Nakonec se vše, co bylo naplánováno, včetně mimořádných akcí podařilo zvládnout, za což všem zúčastněným patří velký dík,“ uzavřel Jaroslav Vagala.

Mohlo by vás zajímat:
Znáte chytré pneumatiky?
Goliáš, který se ovládá jednou rukou
Třiadevadesátitunový unikátní drobeček