Protesty proti elektrárně, která snižuje emise

Chvaletická elektrárna prochází rozsáhlou modernizací a ekologizací za tři miliardy korun. Foto: Severní energetická

Na pět desítek aktivistů včera před krajským úřadem v Pardubicích demonstrovalo proti prodloužení životnosti elektrárny ve Chvaleticích. Ta přitom prochází masivní modernizací za tři miliardy korun, která dramaticky snižuje hodnoty vypuštěných emisí.

Demonstranti po projevech dokonce zapálili dýmovnice v modelu elektrárny, aby symbolizovali vypouštěné látky do ovzduší. Někteří si přinesli papírové kartony s nápisy Konec doby uhelné nebo Nezákonné Chvaletice. Část aktivistů si nasadila přes obličej respirační roušky.

Čtěte také:
Čistší vzduch za tři miliardy
Severní energetická zmodernizuje Chvaletice

My bychom chtěli, aby ta elektrárna byla v souladu s původními plány uzavřena nejpozději do roku 2020, jak to navrhoval původní vlastník, České energetické závody,“ řekl pořadatel akce Robert Hrdina.

Je však poněkud zvláštní, že protest přichází právě v době, kdy vlastník elektrárny investuje tři miliardy korun do její modernizace a ekologizace, což přinese významné snížení emisí.

Elektrárna stojí u Chvaletic skoro čtyři desítky let. Mnohonásobné modernizace a ekologizace zajistily o několik řádů nižší množství emisí ve všech podstatných ukazatelích. Elektrárna aktuálně modernizuje dožité dva bloky ze čtyř, které by měly snížit hodnoty o desítky procent, a nevylučuje modernizaci zbývajících dvou bloků. Evropská legislativa na ochranu ovzduší stanovuje přísné podmínky pro provoz elektráren, stanovené limity musí splnit po roce 2020, uvedla mluvčí skupiny Severní energetická Gabriela Sáričková Benešová.

Aktuální investice za tři miliardy korun je právě jedním z kroků, který elektrárně pomůže přísným evropským i českým pravidlům vyhovět, fungovat maximálně ekologicky. Je poněkud smutné, že zelená lobby tuto snahu kritizuje,“ dodala mluvčí.

Aktivisté kritizují, že plánovaná modernizace elektrárny neprošla posouzením vlivu na životní prostředí (EIA), tudíž se k projektu nemohla vyjádřit veřejnost. To však Ministerstvo životního prostředí nepožadovalo.

Ministerstvo životního prostředí shledalo, že se jedná o podlimitní záměr, který nevyžaduje projednání podle EIA, ale je nutno jej pro jeho posouzení oznámit Krajskému úřadu Pardubického kraje. Krajský úřad následně předmětný záměr posoudil s tím, že nebude podléhat zjišťovacímu řízení (EIA),“ uvedl František Kotrba, tiskový mluvčí Ministerstva průmyslu a obchodu, které vydalo stavební povolení.

Mohlo by vás zajímat:
Na Špicberkách půjdou emise pod zem
Bývalá šachta vyrábí elektřinu z vody
Google obsadí uhelnou elektrárnu