Proti výjimce pro Opatovice se odvolá i Hradec Králové

Primátor Hradce Králové Alexander Hrabálek je současně členem dozorčí rady elektrárny. Foto: ODS

Hradec Králové se hodlá odvolat proti výjimce z emisních limitů, kterou společnosti Elektrárny Opatovice (EOP) povolil Krajský úřad Kraje Vysočina. Město se tak přidá ke Královéhradeckému kraji, který své odvolání proti udělené výjimce oznámil v úterý. Novinářům to řekl primátor Hradce Králové Alexandr Hrabálek (ODS). Výjimka z emisních limitů je pro rtuť a oxidy dusíku.

Kraj požaduje, aby elektrárna co nejdříve přešla z uhlí na zemní plyn, nebo plnila závěry o nejlepších dostupných technikách pro velké spalovací zdroje, dříve než do šesti, respektive osmi let, jak stanovuje výjimka. „Budeme požadovat zhruba poloviční dobu. Budeme tlačit na to, aby přeměna paliva EOP z uhlí na plyn proběhla rychleji,“ řekl Hrabálek. U emisí rtuti by to podle něj znamenalo zkrácení doby výjimky z šesti let na tři roky.

Čtěte také:
Kraj se odvolá proti výjimce pro Opatovice
Křetínského EPIF vydělal miliardy

EOP za zásadní považují plynulý a bezpečný přechod na nízkoemisní paliva bez omezení či vlivu na dodávky tepla pro odběratele. „Plán transformace a plný odchod od uhlí mají EOP pečlivě naplánované i s ohledem na již upravené a zkrácené doby trvání výjimky. V případě dalšího krácení by nebylo technicky ani časově možné zaručit hladký průběh dekarbonizace s garancí bezproblémové dodávky tepla,“ uvedla pro ČTK mluvčí EOP Hana Počtová.

Problematika emisních limitů pro EOP je podle Hrabálka citlivá, protože teplo z EOP proudí do 80 procent hradeckých domácností a ve hře je především cena tepla. Vše je podle něj nutné komplexně posoudit, přičemž město by se mělo chovat racionálně a ne aktivisticky.

Pokud bychom nutili EOP, aby s okamžitou platností zavedly taková opatření, aby dodržely emisní limity, mohlo by to znamenat, že buď nebudou EOP schopny tyto limity dodržet a ukončí dodávku tepla, nebo, a to je pravděpodobnější, náklady na zařízení na zachytávání emisí by promítly do ceny tepla,“ řekl. Ve druhém případě podle něj hrozí, že by cena tepla v Hradci Králové, Pardubicích a Chrudimi mohla stoupnout i několikanásobně.

Hrabálek je s primátorem Pardubic a starostou Chrudimi členem dozorčí rady EOP. Své postavení v čele města a v orgánu EOP jako střet zájmů nevidí. „Primátor Hradce Králové je v dozorčí radě proto, aby měl dostatečné a kvalitní informace pro to, aby mohl ve prospěch svého města zasáhnout,“ řekl. V dozorčí radě EOP v minulosti za Hradec Králové zasedali i Hrabálkovi předchůdci.

Krajský úřad Kraje Vysočina ve svém rozhodnutí schválil upravený návrh opatovické elektrárny na etapizaci přechodu části kotlů z uhlí na plyn, případně o úpravu stávající technologie, a to na dobu šesti a osmi následujících let. Úřad v Jihlavě případ řeší proto, že v březnu ministerstvo životního prostředí rozhodlo o podjatosti pardubického krajského úřadu a spis postoupilo Krajskému úřadu Kraje Vysočina. Rozhodnutí o výjimce vydal Krajský úřad Kraje Vysočina 27. srpna.

V zatím nepravomocném rozhodnutí jihlavského krajského úřadu jsou výjimky pro oxidy dusíku ponížené u dvou kotlů na čtyři roky, u dalších dvou na šest a u posledních dvou kotlů to má být osm let, zatímco původně EOP počítaly u všech šesti kotlů s osmi lety. U rtuti je stanovena výjimka pro dva kotle na čtyři roky a čtyři kotle na šest let, původně to bylo pro všechny kotle šest let.

Elektrárna v Opatovicích nad Labem, která je v okrese Pardubice, zajišťuje dodávky tepla do Hradce Králové, Pardubic, Chrudimi a do přilehlých obcí, celkem jde asi o 61 000 domácností, nemocnic, škol a podniků. Vyrábí rovněž elektřinu. Opatovickou elektrárnu provozuje skupina Energetický a průmyslový holdingu (EPH) podnikatele Daniela Křetínského.