Doba čtení:4 m, 48 s

Ministerstvo životního prostředí vydalo zprávu o tom, že cíle unijního balíčku „Fit for 55“ jsou podle dvou studií dosažitelné. Neříká však, za jakou cenu.

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) si na zhodnocení dopadů zavedení prováděcích předpisů Green Dealu, tedy „balíčku“ Fit For 55 nechalo zpracovat dopadovou studii. Studie, zpracovaná Centrem socio-ekonomického výzkumu dopadů environmentálních politik (SEEPIA, zde) a společností Deloitte však – podle tiskové zprávy – hodnotí pouze dosažitelnost ekologistických cílů. Nikoli jejich dopady. Jenže dosažitelnost cílů legislativního balíčku není třeba zkoumat. Stačí přeci stanovit dostatečně silné sankce na to, aby každý věděl, co má dělat. Zkoumání dopadů na ekonomiku a tedy i životní úroveň je mnohem důležitější. O tom však zpráva MŽP mlčí (zde). Podporuje tak současný vpravdě dezinformační trend, který razí Evropská unie.

Je pochopitelné, že MŽP je ze své podstaty „zelené“ a tak přistupuje ke své agendě. Není však pochopitelné, že přitom zcela opomíjí dopady na lidské životy.

„Dopadové studie jsou zásadní pro naše rozhodování. Přechod k moderní energetice musí zvýšit konkurenceschopnost naší ekonomiky, zároveň ale musí být maximálně sociálně citlivý,“ říká ve zprávě ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL) a předsedkyně Rady vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR). Její citace obnažuje podstatu dezinformační kampaně, kterou vedou zelení politici proti lidem v členských státech EU. O zvýšení konkurenceschopnosti totiž ve zprávě mluví pouze paní ministryně, nikoli údaje uvedené ve zprávě. Není divu. Lidé z energetické branže se totiž shodují, že současný „klimatický“ kvapík státům v EU může přinést pouze zchudnutí a problémy. Ostatně současnost a raketový růst cen energií je toho dokladem. Co jiného také může nastat, když o tom, zda bude dostatek elektřiny a tepla rozhoduje počasí? Neboť sázka na takzvané obnovitelné zdroje není nic jiného. Přestože je nestabilita dodávek elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE) obecně známým faktem, paní ministryni nechává v klidu fakt, že studie požaduje zvýšení jejich podílu v energetickém mixu.

Francouzská vláda chystá úplné znárodnění EDF

„Splnění emisních závazků ze strany ČR závisí na značném navýšení výroby elektřiny, především ze solárních zdrojů. Při současném nastavení podpory není zřejmě možné dosáhnout 31 procentního podílu obnovitelných zdrojů v energetickém mixu v roce 2030. Modely ukazují, že balíček opatření Fit for 55 si vyžádá o desetinu vyšší objem investic do roku 2030 oproti investicím nutným pro splnění již stávajících závazků,“ uvádí tisková zpráva ministerstva. Přeloženo do lidské řeči to znamená, že za více peněz budeme mít méně jistoty dodávek energií. V praxi to totiž znamená, že za těch 31 procent v nestabilních OZE musí mít Česko stabilní náhradu v jiných zdrojích. To slovo jiných přitom neznamená nic jiného, než konvenčních. Tedy v jádru, uhlí a plynu, pokud bude. Jinak to totiž zařídit lidstvo zatím neumí. Výsledek takového snažení přitom ukazuje stav v Německu, jež má v OZE již o čtvrtinu vyšší instalovaný výkon, než v konvenční energetice. Ale protože OZE nejsou schopné garantovat stabilní dodávky, udržuje nejsilnější evropská ekonomika v souběžném chodu paralelně dvě energetické sítě. Což je jedním z důvodů současných šílených cen elektřiny. Lze něco takového vydávat za zvýšení konkurenceschopnosti, o kterém Anna Hubáčková mluví v téže tiskové zprávě?

Ta obsahuje i další pozoruhodnou informaci: „Předběžné závěry analýzy říkají, že pro dosažení minimálních dopadů na domácnosti a HDP bude nutné na podporu investic a řešení sociálních vlivů využít všechny prostředky vybrané z emisních povolenek.“ Tahle nenápadně vypadající věta ve skutečnosti otevírá prostor pro argumentaci, proč není možné vystoupit ze systému povolenek EU ETS, nebo omezit jejich cenu. Fakt, že emisní povolenky se na ceně elektřiny v tuzemsku podílejí zhruba ze dvaceti procent (např. zde), MŽP nijak nezmiňuje. Povolenky jsou přitom zcela umělým prvkem, který pouze tlačí ceny energií nahoru. Nijak však nepřispívá k vývoji technologií, jež by zajistily stabilní zásobování elektřinou a teplem bez nutnosti využívat fosilní paliva. A takový způsob, kromě jádra, zatím lidstvo nezná. Povolenky tak fungují doslova jako církevní odpustek: zaplať za hřích a hřích je odpuštěn. Že je to absolutní nesmysl, věděli věřící již v patnáctém století. Teď na něj ovšem povinně přispíváme všichni.

Europoslanci schvalili taxonomii pro jádro a plyn

Pozornosti by však neměla uniknout ani další věta ze zmíněné tiskové zprávy.  „Dekarbonizace taktéž zajistí nezávislost ČR na fosilních palivech,“ je totiž další ukázkovou dezinformací. Problémem Česka, ani EU není dekarbonizace, ale nalezení stabilních zdrojů, jež ty uhelné nahradí. Pokud bychom takové zdroje měli či by byly alespoň dosažitelné, byla by uvedená věta pravdivá. Jelikož takové zdroje (vyjma jádra) nemáme a neznáme, je věta pravdivá jen zpola. Což na MŽP musí vědět. A protože jde o vědomou polopravdu, je to ukázková, promyšlená dezinformace. Česko, ale i Bulharsko, Řecko, Polsko a samozřejmě Německo, zkrátka nemají jinou možnost, než v následujících desetiletích spoléhat také na uhelné zdroje.

Celá zpráva MŽP je tak jen dalším dílem propagandy lobby obnovitelných zdrojů. Je to ostatně evidentní z toho, co Rada vlády pro udržitelný rozvoj předkládá jako doporučení, jež by „významným způsobem, přispěla k urychlení energetické bezpečnosti“.

Je to za prvé „aktualizace plánu pro případné přerušení dodávek plynu a ropy“. Členové rady ještě nevědí, že plyn z Ruska máme téměř 100 procent plynu a nikdo neví, jak jej rychle nahradit? S ropou je situace lepší, ale opět není k dispozici způsob rychlé náhrady? Takže k čemu tak asi ona aktualizace pomůže?

Za druhé RVUR doporučuje energetickou diplomacii, zaměřenou na zajištění dovozu zkapalněného zemního plynu (LNG) z Německa. Což je ovšem snaha, kterou už dříve ohlásila vláda.

Třetím doporučením pak je „maximální podpora OZE a zvyšování energetické účinnosti napříč sektory včetně sektoru dopravy“. Nic proti zvyšování energetické účinnosti, leč maximální podpora OZE je – při současném stavu vědění – pouze cestou k maximálně nestabilní energetice (podrobněji zde a zde).

Podle zprávy, kterou MŽP uveřejnilo se zdá, že obdobnou práci by pro něj odvedla dobrá PR agentura. Na to si nemuselo platit dvě studie, jejichž praktický přínos pro bezpečné fungování České republiky je nulový.