Rakouská elektřina a české jádro a uhlí

komentare_iuhli_800x600V otázce zásobování našeho jižního souseda elektrickou energií mají v prvním okamžiku pravdu tak trochu všichni: Ti, co říkají, že se rakouská energetika bez českých jaderných a uhelných elektráren obejde i ti, kteří říkají, že jim to ale dlouho nevydrží.

Jestliže Rakušané tvrdí, že v otázce zásobení své země elektrickou energií nežijí z českého jádra a uhlí, mohou mít docela pravdu. České jádro a uhlí hraje mnohem větší roli v případě zásobení Slovenska elektřinou a patrně i Německa.

Čtěte také:
Rakouská energetická schizofrenie

Horní Rakousy odmítají rozšíření Dukovan

Zkusme se na to podívat s pomocí českých čísel, která jsou pro nás dostupnější. Fyzický přeshraniční tok elektřiny je od nás skutečně největší směrem do Rakouska, viz údaje viditelné na grafu č. 1 dále.

Je to logické. Má-li Rakousko nedostatek vlastní výroby elektrické energie, musí elektřina nějak přitéci ze zahraniční a jednou z cest je cesta česká. Za devět měsíců letošního roku to bylo bezmála 8 tisíc GWh elektrické energie, které od nás na jih putovalo. Z Rakouska k nám přiteklo jen minimum.

O povaze elektřiny, která do Rakouska přichází, tolik říci nelze. Výrobci elektřiny ji, obrazně řečeno, nalijí do přenosové soustavy, kde se smíchá s ostatní elektřinou, podobně, jako se míchají vody potoků a řek. Pak již nelze rozlišit, z jakého zdroje elektřina pochází. Z téže soustavy v jiném místě a v jiný okamžik čerpají odběratelé.

Vzhledem k blízkosti českých jaderných i uhelných elektráren k rakouské hranici může být elektřina, která do Rakouska od nás odtéká, pravděpodobně fyzicky původem z těchto elektráren. Nicméně nebyla zde nakoupena. Kontrakty na nákup elektřiny mají rakouské distribuční společnosti (podle jejich slov v tisku) s jinými výrobci, nebo ji nakoupí na burze. Přitom preferují elektřinu vyrobenou v obnovitelných zdrojích, a tudíž mohou právem říkat, že to je ta elektřina, která se v Rakousku spotřebovává. Proto jsou rakouské nákupy elektřiny u nás minimální, jak ukazuje grafu č. 2 níže. Naopak čilá obchodní činnost na trhu s elektřinou vládne mezi námi a Slovenskem a Německem.

Situaci jsme si trochu zjednodušili tím, že jsme zanedbali detailní povahu kontraktů nákupů a prodeje elektřiny a některá úskalí sestavování statistik (obchodních i fyzických toků). Nicméně základní obrázek popsaný výše by tím neměl být narušen.

I když elektřina, která je konzumována v Rakousku, nebyla z valné části nakoupena u nás, neměli bychom přehlížet skutečnost, že tento systém větší měrou zatěžuje naši přenosovou síť podobně jako v případě toků elektřiny ze severu Německa z větrných elektráren na jeho jih přes českou přenosovou soustavu.

Co říci nakonec? Snad tolik, že nelze vyloučit, že pokud by se dlouhodobě prodlužoval deficit rakouské bilance elektrické energie, mohlo by na české jádro a uhlí opravdu dojít větší měrou někdy v příštích létech.

graf-29-12-2016

Zdroj: ERÚ

 

Zdroj: Databáze ZO ČSÚ

Zdroj: Databáze ZO ČSÚ

Mohlo by vás zajímat:
Zeman: Štýsovy rekultivace proměnily celý region
Z dolu ve Virginii udělali golfové hřiště
Lužický kraj se mění v zemi jezer