Doba čtení:3 m, 9 s
Tisková konference ministra průmyslu Jana Mládka po jednání s těžaři. Foto: MPO

Horní zákon se bytostně týká především těch, kdo těží nerosty, zejména ale těžařů hnědého uhlí. Pojďme si proto připomenout reakce, které v jednotlivých fázích přípravy novely zaznívaly od samotných těžařů hnědého uhlí. Původní Babišův návrh na desetinásobné zvýšení poplatků z těžby vyvolal v jejich řadách doslova pozdvižení.

Severočeské doly

„Pokud dojde k desetinásobnému zvýšení poplatku, jak navrhlo ministerstvo financí, přesáhnou negativní dopady několik miliard korun za rok. To jsou peníze, o které přijdou především severozápadní Čechy. Skokové zvýšení způsobí nejen ztrátu pracovních míst, ale i ztrátu zakázek pro dodavatele a propad investic a sponzorských darů,“ upozornil předseda představenstva společnosti Severočeské doly Ivan Lapin.

Sokolovská uhelná

„Kromě ztráty zdroje obživy pro tisíce lidí by dopady pocítil i státní rozpočet jak kvůli propadu výběru daní a povinných odvodů, tak kvůli zvýšeným výplatám podpory v nezaměstnanosti a sociálních dávek. Na daních a odvodech se jedná o více než 1 miliardu ročně a dalších 400 až 500 milionů ročně by stát vyplatil na podpoře a dávkách,“ uvedl předseda představenstva Sokolovské uhelné Jiří Pöpperl.

Severní energetická

„Těžební společnosti patří v regionu k významným odběratelům, ale také sponzorům a donátorům. Skokové navýšení poplatků by reálně znamenalo snížení objemu zakázek pro externí dodavatele o zhruba 700 milionů ročně a ztrátu sponzorských příspěvků ve výši 250 milionů za rok,“ uvedl předseda představenstva Severní energetické Tomáš Fohler.

Vršanská uhelná

„Pro těžební společnosti je ale navýšení poplatků za těžbu spojeno také s rizikem podvázání investic do vlastního rozvoje. V této oblasti se jedná o strategické informace, takže nelze poskytnout zcela konkrétní čísla. Agregovaný roční dopad do investic u všech čtyř hnědouhelných těžebních společností by ale s jistotou činil stovky milionů korun,“ konstatoval předseda představenstva Vršanské uhelné Petr Antoš.

Ani podoba, ve které novelu schválila vláda, si u těžařů nevysloužila potlesk, protože negativně dopadá na hospodaření společností a snižuje jejich konkurenceschopnost.

Podle předsedy Sdružení odborových organizací CCG Jaromíra Franty se při schvalování novely opět nepřihlédlo k zásadním připomínkám zaměstnavatelů i odborů. „Jde pouze o nesystémovou úpravu, která spočívá v pochybné touze naplnit státní kasu a třeba z úhrad hradit nedávno schválenou dotaci na biopaliva. Jaký to bude mít negativní dopad do jednotlivých těžebních společností, ukáže čas. Co lze říci již nyní, je, že to ztíží odborům situaci při kolektivním vyjednávání a sníží nepovinnou finanční podporu kultury, sportu a jiných aktivit v regionech, kde se uhlí těží,“ uvedl Franta.

„Pokud bude zákon schválen v navržené vládní podobě, budou se muset těžební společnosti s jeho dopady vypořádat. Stále musíme považovat za úspěch, že navýšení se podařilo dojednat jen dvojnásobné, když hrozilo likvidační navýšení desetinásobné,“ řekl ředitel strategie a komunikace Severočeských dolů Vladimír Budinský. „Absolutní dvojnásobné zvýšení odvodu a jeho odvedení pryč z regionu, kde se uhlí těží, negativně dopadne zejména na obce a města v okolí dolu, neboť novela zákona významně sníží potenciál těžebních společností financovat projekty v rámci jejich politik společenské odpovědnosti,“ dodal.

Postoj těžařů po schválení novely horního zákona vládou shrnul ředitel strategie a komunikace Severočeských dolů Vladimír Budinský. Foto: iUHLI.cz

„Čím vyšší bude zdanění těžby, přičemž na formě zdanění příliš nezáleží, tím nižší bude užitek těžby pro regiony. V řadě zemí jsou poplatky za těžbu minimální a například v Německu reálně nulové, neboť stát vnímá fakt, že tato ekonomická činnost má pro ekonomiku státu daleko vyšší přínos a zároveň živí těžební oblasti,“ uvedl spolumajitel Severní energetické Jan Dienstl.

Novela horního zákona čeká v Poslanecké sněmovně na připomínky poslanců a následné schválení, či odmítnutí. Bude zajímavé sledovat, kdo za koho kope.

Celé znění horního zákona ke stažení zde

Dále čtěte:
Příběh horního zákona v čase
Horní zákon – proměny, ohlasy a důsledky
V bitvě o horní zákon vede Babiš 3:0

Close

Generic selectors
Pouze přesná schoda
Hledat v titulcích
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
Hledat pouze v kategorii
Energetická bezpečnost
Komentáře
Rozhovor
Videa
Z domova
Zajímavosti
Ze světa