Rekultivace hlásí sklizeno

Mladší kusy a dva plemeníci tráví zimu v nových ohradách, kam je už nyní z pastvin pracovníci Rekultivací postupně přemisťují. Foto: Sev.en Energy

Letošní sklizeň ze zemědělských rekultivací Sev.en Energy na Mostecku byla vyšší než v předchozích letech. A to navzdory stohlavým stádům muflonů, která pole decimují. Na srážky bohaté léto znamenalo pro stodoly ráj.

Z bezmála 650 ha zemědělské půdy sklízela letos Rekultivace a. s. ze skupiny Sev.en Energy obilí i pícniny. Výnos pšenice byl 40 q/ha. Z polí na zemědělských rekultivacích se sklízel také ječmen, oves a hořčice. „Po sedmi letech sucha bylo letos první poměrně deštivé léto. Zkušení zemědělci počítají s několikaletými periodami suchých a mokrých období. Výnosy byly sice letos vyšší, ale i tak se na nich odráží dlouholetý deficit vláhy v půdě a na zásadnější obrat musíme ještě počkat. Sklizeň ovlivnilo také přemnožení muflonů. Na rekultivacích se pohybuje několik stohlavých stád, která zcela zničila úrodu na cca 30 ha polí,“ uvedl ředitel Rekultivací Tomáš Šolar.

Čtěte také:
Vedle jezera Medard se vytěží další uhlí
Jezero Medard bude patřit mezi západočeské unikáty

Letos poprvé zaseli rekultivátoři na pole také krmné žito, které se bude sklízet příští sezónu. „Je určeno především jako krmivo pro hovězí dobytek, který na pastvinách rekultivací chováme. V zimních měsících je skot na krmení zcela odkázán, dokrmujeme senem a senáží. Stádo se nám rozrůstá, proto hledáme pro dobytek nové zdroje potravy,“ doplnil Tomáš Šolar. Protože je skot krmen pouze výpěstky z rekultivací, je jeho maso v biokvalitě. Rekultivované plochy v okolí lomu ČSA mají z hlediska výskytu škodlivin parametry orné půdy, nachází se v nich jen minimální množství nežádoucích stopových prvků, kterých je jinak půda ve městech plná. Vyplývá to z výzkumu, který si nechalo vypracovat oddělení rekultivací a pozemků lomu ČSA ze skupiny Sev.en Energy. Ke spotřebitelům se dostává maso převážně z dvouletých býčků. Mladší kusy a dva plemeníci tráví zimu v nových ohradách, kam je už nyní z pastvin pracovníci Rekultivací postupně přemisťují.