Rekultivace hledají nové plochy pro zvířata

Dostatek krmiva pro skot je jedním z faktorů, který může ovlivnit plánované rozšiřování stáda krav na konečných 100 kusů. Foto: Vršanská uhelná

Nové rekultivované plochy pro živočišnou výrobu by kromě okolí lomu Vršany měly vzniknout také na výsypce lomu ČSA. Stádo krav by se tak mohlo zanedlouho pást i na dohled Vysoké Pece.

Uvažujeme, že bychom pro živočišnou výrobu vyčlenili pozemky v okolí vodní plochy Marcela, kde dokončujeme rekultivaci. Jedná se o plochy o rozloze přibližně 20 hektarů v katastru Vysoké Pece, které by se mohly ještě v budoucnu rozšířit,“ vysvětlil Tomáš Šolar, ředitel společnosti Rekultivace.

Čtěte také:
Vláda pozdržela zakázky na rekultivace
DIAMO dokončuje rekultivaci rybníků

Dvaadvacet telat, která se letos narodila na vnitřní výsypce lomu Vršany jsou potomky býka, jemuž v Rekultivacích říkají Bohoušek. V následujících letech je proto potřeba je oddělit od stáda a nají pro ně nové plochy. Společně s nimi by se k lokalitě ČSA měl přestěhovat i Rudý John, tedy druhý plemenný býk, kterého Rekultivace ke stádu pořídily. „Vnitřní výsypka Vršan, kde se krávy pasou nyní, je dostatečně rozlehlá a pro stádo je tam pastvy i vody dostatek. Nové plochy v okolí lokality ČSA byly vybírány podobně. Jsou tedy dostatečně izolované od okolí a skot na nich bude dostatečně chráněn, stejně tak je zde dostatek krmiva i vody,“ doplnil ředitel.

Právě dostatek krmiva pro skot je jedním z faktorů, který může ovlivnit plánované rozšiřování stáda krav na konečných 100 kusů. Letošní dlouhotrvající sucha totiž v celém Česku významně postihla živočišnou výrobu a někteří chovatelé kvůli nedostatku krmiva dokonce avizují snižování stavů svých stád. „My naštěstí máme dostatečné zásoby sena i slámy, ale je pravda, že jsme už kvůli suchu museli také začít přikrmovat. Do budoucna by při počasí, jaké panovalo v letošním roce, mohl být problém s dalším rozšiřováním stáda. Všechno záleží na množství píce, kterou budeme mít k dispozici. V letošním roce přebereme na rekultivaci další pozemky od Vršanské uhelné a počítáme i s další výsadbou pícnin, abychom si dokázali vytvořit dostatečnou rezervu,“ uzavřel Tomáš Šolar.

Mohlo by vás zajímat:
Dvousetmetrovému obrovi ušili nový kabát
Tohle monstrum zvládne i dítě
Hnědé uhlí jako přírodní hnojivo