Doba čtení:1 m, 17 s
Celé rekultivované území bývalých Albrechtic bude protkáno sítí cest pro pěší a cyklotras. Ilustrační foto: Severní energetická

Pod zámkem Jezeří plánuje Severní energetická obnovit historický odkaz a původní podobu krajiny. Dochované fragmenty původní krajiny se stanou součástí nové rekultivace, na které začala těžební společnost pracovat v letošním roce.

Pod Jezeří se vrátí i legendární sekvojovec obrovský. Mladý strom bude vysazen na místě svého předchůdce, aby připomínal původní Albrechtice. Místem, které se v současné době rekultivuje, měl pokračovat těžbou lom ČSA. Krajinu nyní těžební společnost obnovuje a vrací jí původní funkci.

Čtěte také:
Biotopy na rekultivacích lákají živočichy
Jezero Medard bude patřit mezi západočeské unikáty

Na stávající krajinu chceme napojit 16 hektarů nově vzniklých biotopů, které by měly plynule propojit rekultivaci s pásem vzrostlé zeleně na hraně lomu. Jedná se převážně o lesnickou rekultivaci doplněnou o biotopy pro vzácné živočichy. Chceme pod zámkem Jezeří navázat na původní arboretum. Prořezat náletové stromy a uvolnit tak zachované vzácné druhy. Nejvýznamnější bude návrat sekvojovce obrovského na místo, kde rostl původně,“ uvedl Jiří Křen, technik rekultivací Severní energetické. Do lesní rekultivace patří i skupinová výsadba a lesní loučky. Část plochy bude zatravněna a část ponechána přirozené obnově.

Už letos bude vysázeno 6 083 převážně listnatých stromů. Do krajiny přibudou duby, lípy, javory a habry. „Celé rekultivované území bývalých Albrechtic bude protkáno sítí cest pro pěší a cyklotras. Ty navážou na už funkční cyklostezky, které rekultivace u Horního Jiřetína protínají nyní. Turistům tak přidáme dal-ší kilometry tras rekultivovanou krajinou,“ doplnil Jiří Křen.