Biotopy na rekultivacích lákají živočichy

Vytvořit funkční biotop není nijak jednoduché. Foto: Sev.en Energy

Na rekultivacích lomu ČSA našli ideální podmínky pro život drobní živočichové, obojživelníci, hmyz a ptáci. Jsou tu vítáni a jen pro ně zde vznikají nové multifunkční biotopy. V kamenných mohylách, v naskládaném odumřelém dřevu, pískovištích nebo ve vodních ploškách je tak velmi živo. 

V  rekultivované mladé krajině takové drobné fragmenty chybí, pro jejich přirozený vznik v přírodě je potřeba mnoho času. Na rekultivacích lomu ČSA ale přírodě pomůže člověk. Postupně tu vznikne pět multifunkčních biotopů, které doplní přirozeně osidlované mokřady, do kterých se drobné organismy na rekultivacích soustředí.

Čtěte také:
Vedle jezera Medard se vytěží další uhlí
Jezero Medard bude patřit mezi západočeské unikáty

Podobných menších prvků máme po rekultivacích mnohem více. Multifunkční biotopy ale nabízí místo pro život a úkryt pro množství rozmanitých druhů od samotářského hmyzu, přes ptáky, hady a ještěrky po vodní hmyz a žáby. Uměle vytvářené biotopy jsou velmi žádoucím doplněním mladé krajiny a pro biodiverzitu daného území nezbytné,“ uvedla vedoucí oddělení rekultivací ČSA Ingrid Jarošová.

Vytvořit funkční biotop není nijak jednoduché. Nelze jen bezmyšlenkovitě naskládat vybranou hmotu. V  přírodě má i zdánlivě nahodilé svůj řád. Na vytvářeni biotopů proto musí během celé realizace dohlížet odborník. Biotop vhodný pro saprofágní hmyz je ve formě ležícího mrtvého dřeva. Na vhodná místa jsou položeny kmeny stromů, které je nutné částečně zakopat pod úroveň terénu. Do okolí se nasype mulčovací kůra.

Další část biotopu tvoří kamenné mohyly jako hnízdící a úkrytová místa zejména pro plazy, ale opět i pro řadu bezobratlých. Jako pozorovatelna pak slouží špičky těchto mohyl ptákům. Jádro takové mohyly musí tvořit organická hmota a mohyla musí být umístěna na slunném stanovišti. Do multifunkčního biotopu patří rovněž pískoviště, drobné plochy s navážkou jemného písku. Toto je vyhledávanější stanoviště pro hmyz hnízdící v zemi. Nechybí ani malé tůně a vodní plošky.

Multifunkční biotopy mohou plnit svůj účel jen tehdy, pokud jsou založeny správně a s citem pro krajinu a přírodu. Při vytváření biotopu záleží na každé maličkosti. Pro lidi, kteří běžně s těžkou technikou modelují terén, se jednalo o zcela novou práci. Biotopy na rekultivacích lomu ČSA se povedly i díky jejich nadšení a motivaci, se kterou nový domov pro drobné živočichy vytvářeli,“ doplnil technik projektů rekultivací ČSA Jiří Křen.