Doba čtení:1 m, 1 s
Cenu Vladimíru Roučkovi předal mostecký primátor Jan Paparega. Foto: homerlive.cz

Primátor města Mostu předal Cenu města Mostu za rok 2019 Vladimíru Roučkovi. Bývalý generální ředitel těžebních společností skupiny získal tuto cenu za celoživotní práci v oblasti podpory rozvoje regionu a prosazování zájmů Mostecka na krajské i celostátní úrovni.

Vladimír Rouček získal letos také medaili hejtmana Ústeckého kraje. V hornických organizacích v Severočeské hnědouhelné pánvi pracoval zhruba 50 let. Na šachtě začínal v provozu jako strojník na korečkovém rypadle DO 800. Dále jako revírník v lomu ČSA ještě při kolejovém dopravním provozu, posléze v technicko -provozních profesích.

Čtěte také:
Unucka: Uhelný exit v roce 2033 je naprosto nereálný
Kvůli nedostatku materiálu budou zdražovat stavby

Kolem roku 1980 nastoupil do funkce technického náměstka ředitele důlního koncernového podniku DVIL. V roce 1990 přešel na generální ředitelství SHD, poté do Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a externě na Vysokou školu báňskou.

V roce 1993 se vrátil do těžebních firem, vznikající MUS a jejích nástupnických organizací. Zde působil ve funkcích vedoucího odborných útvarů, strategického ředitele, výrobního ředitele až po funkci generálního ředitele.

Součástí ocenění je finanční odměna ve výši 25 tisíc Kč, kterou Rouček věnuje na charitu.