S přesunem obojživelníků opět pomohli školáci

Letošního odchytu a následného přesunu obojživelníků z míst plánovaného postupu těžby uhlí v Dole Bílina (DB) se účastnilo osmnáct žáků druhého stupně ZŠ Braňany. Chvályhodný projekt pro mladé ochránce přírody pořádají Severočeské doly se zoology České zemědělské univerzity už poněkolikáté.

Pod dohledem zoologů České zemědělské univerzity byli žáci druhého stupně ve čtvrtek 13. září vskutku platnými účastníky dalšího z transferů obojživelníků z předpolí DB. Během odchytu a následného přesunu se navíc seznámili se zajímavými živočichy a rostlinami vyskytujícími se v sousedství hnědouhelné těžební lokality. Navzdory dlouhotrvajícímu letnímu velmi suchému počasí přemístili 40 exemplářů různých druhů obojživelníků, napsaly Hornické listy.

Čtěte také:
Pěgřímek: Naše uhlí je potřeba
Odtěžené 2 miliardy kubíků za 72 let

Odlovem se podařilo z tůní pod bývalou Teplickou výsypkou nedaleko obce Braňany přemístit do bezpečného domova na rekultivované výsypce Pokrok celkem 40 obojživelníků (skokana skřehotavého, kuňky obecné, ropuchy obecné) a několik desítek jedinců vodního hmyzu. Transfery obojživelníků se těší u braňanských žáků velké oblibě. Řada dětí se jich účastní už poněkolikáté. Velmi prospěšné pro děti je důkladné seznámení s živočichy žijícími blízko jejich domova.

Před vlastním transferem získaly děti od zoologa Vladimíra Vrabce z ČZU zábavnou formou informace o místních obojživelnících včetně charakteristiky způsobu jejich života, a to v širším kontextu typické fauny a flóry. Smysluplná akce je prováděna dle požadavku orgánů státní správy a vědecký tým ČZU má pro manipulaci s chráněnými živočichy povolení MŽP ČR. Po přemístění odlovených obojživelníků do nových tůní na rekultivovaných plochách vnější výsypky Pokrok, které jsou nejen bezpečné, ale také vhodné pro reprodukci zde vypuštěných živočichů, se začali mladí přírodovědci ze ZŠ Braňany těšit už na další záchranný transfer.