Doba čtení:2 m, 10 s
Senát se má novelou zabývat na schůzi v příštím týdnu. Senát. Zdroj: www.senat.cz

Senátní hospodářský výbor jednomyslně podpořil vládní novelu energetického zákona, která má zlepšit ochranu spotřebitelů na trhu s energiemi. Předloha namířená proti takzvaným energošmejdům zavádí zejména registr zprostředkovatelů nabídek energií.

Senát se jí má zabývat na schůzi v příštím týdnu. Schválit novelu beze změny doporučil již v úterý také senátní podvýbor pro energetiku a dopravu.

Vládní novela zavádí zprostředkovatelskou činnost v energetice na základě oprávnění Energetického regulačního úřadu (ERÚ) jako nový druh podnikání. Registr zprostředkovatelů povede rovněž regulační úřad. Dosud platí, že dodavatelé energie musí mít pro svou činnost licenci a podléhají dozoru ERÚ, zprostředkovatelům ale stačí živnostenský list, smlouva nebo dohoda, ale dohled mají pouze obecný. Oprávnění bude ERÚ vydávat na pět let.

Čtěte také:
Budoucnost Ústeckého kraje bude v bateriích i vodíku
Emise z energetiky klesají, z dopravy naopak rostou

Spotřebitel bude mít podle vládní předlohy možnost v případě uzavření smlouvy distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory bez postihu vypovědět závazek ze smlouvy ve lhůtě do patnáctého dne po zahájení dodávek elektřiny nebo plynu. Stejné právo bude mít i při uzavření smlouvy prostřednictvím zprostředkovatele. Smlouva o dodávce elektřiny nebo plynu na dobu určitou s dobou dodávky přesahující 36 měsíců se po uplynutí této doby bude považovat za smlouvu na dobu neurčitou.

Při závěrečném schvalování ve Sněmovně neprosadil předseda KDU-ČSL Marian Jurečka do novely zákonné zakotvení akumulace energie. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) již dříve vyjádřil obavu z toho, aby pod vlivem dobrých myšlenek nenastal bateriový boom, který by se mohl vymknout kontrole ve smyslu podpory. Jurečka dnes v senátním hospodářském výboru nevyloučil, že někdo tento návrh načte znovu na plénu Senátu. Předseda výboru Vladislav Vilímec (ODS) se k tomu postavil rezervovaně a řekl, že Senát by měl být opatrný a uvážlivý v tom, zda rozšiřovat projednávané zákony.

Stálá senátní komise pro rozvoj venkova doporučila upravit v novele také pravidla ohledně plnění propan-butanových lahví. Stejný návrh ale neuspěl již ve Sněmovně. Ze zákona chce odstranit zákaz plnit zmíněné tlakové lahve bez souhlasu jejich vlastníky.

Vládní novela také upravuje změny fungování rady Energetického regulačního úřadu. Například v reakci na výtku Evropské komise zavádí pravidlo, že člen rady nemůže být jmenován do funkce více než dvakrát za sebou. Vláda také navrhla zpřesnit podmínky, za nichž může skončit ve funkci předseda rady ERÚ. Nově má platit, že ve funkci skončí, pokud ho vláda odvolá. Dosud podle zákona mohla vláda odvolat pouze člena rady a funkce předsedy rady ERÚ zanikla pouze tehdy, pokud ho vláda odvolala jako člena.