Senátoři chtějí vypustit fixaci v horním zákonu

Schůze Senátu. Zdroj: www.senat.cz

Schůze Senátu. Zdroj: www.senat.cz

Připravovanou novelizaci horního zákona dnes řešil Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. V konečném usnesení výbor schválil, že k zákonu předloží další pozměňovací návrhy, s kterými přišla jeho zpravodajka, senátorka Jitka Seitlová.

Jedním z výrazných pozměňovacích návrhů je požadavek výboru, aby přímo zákon stanovil zákaz průzkumu ložisek hydraulickým štěpením hornin. Další důležitá změna novely se týká fixace pěti let, během kterých by nedocházelo ke zvyšování poplatků za těžbu. Výbor se rozhodl, že navrhne úplné vypuštění této části, a vládě tak uvolní ruce. „Máme dvě možnosti, buď se přiklonit k doporučení kolegů z Ústavně-právního výboru a požadovat, aby se zákon doplnil o to, že se poplatky za těžbu nebudou nejen zvyšovat, ale ani snižovat. Druhou variantou je úplné vypuštění této části a po konzultacích s některými kolegy ze sněmovny by tato změna, tedy vypuštění, mohlo mít i podporu v Poslanecké sněmovně,“ řekla na zasedání výboru Seitlová. Výbor nakonec rozhodl o předložení pozměňovacího návrhu, který by pasáž o pětileté fixaci zcela vypustil.

Čtěte také:
Ministerští hájili horní zákon v Senátu
Příběh novely v čase

Do novely se fixace dostala ve sněmovně na návrh Hospodářského výboru a znamená, že vláda nebude moci zvyšovat poplatky častěji než jednou za pět let. Firmám to má přinést větší jistotu při plánování. Senátní Ústavně-právní výbor navrhl zpřesnit toto pravidlo tak, že vláda by nemohla poplatky ani snižovat. Výbor pro územní rozvoj naproti tomu navrhl celé ustanovení o fixaci cen opět vypustit. Náměstek ministra průmyslu Jiří Koliba, který zákon na zasedání výboru obhajoval, s takovým postupem nesouhlasil. Opakovaně senátory upozornil, že jde o velmi komplikovaně vyjednaný a křehký kompromis mezi státem a těžebními společnostmi.

Novela má vstoupit v účinnost k 1. lednu příštího roku. Jejím hlavním cílem je zvýšit podíl státu na poplatcích za povrchovou těžbu hnědého uhlí na úkor obcí. Změní se ale způsob výpočtu úhrady za vytěžené nerosty, a to tak, že úhrady vzrostou. Změna v poplatcích má přinést do státní pokladny o 427 milionů korun více než v roce 2013. Na příjmy rozpočtů obcí má mít podle vlády díky zvýšení plateb neutrální dopad. Podle náměstka Koliby neexistuje obec, které by hrozilo snížení příjmů.

Novelou horního zákona se bude zabývat ještě Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu. Ten zasedá ve čtvrtek a zpravodajem, který bude navrhovat případné pozměňovací návrhy, je senátor Leopold Sulovský. Senát se pak celým zákonem bude zabývat příští týden.

Mohlo by vás zajímat:
Horní právo od středověku po současnost
Novela horního zákona očima autora
Evropa dováží polovinu ze spotřebované energie