Doba čtení:52 s
Ilustrační foto: Imagio.cz

Senátoři budou diskutovat o plánu boje proti globální změně klimatu po roce 2020, kterým se zabývá takzvaný Pařížský protokol. Senátní Podvýbor pro dopravu a energetiku bude jednat ve středu 29. dubna od 14:00.

Pařížský protokol představuje vizi Evropské unie o transparentní a dynamické, právně závazné dohodě OSN o změně klimatu, jež světu umožní zabránit, aby globální oteplování dosáhlo nebezpečné úrovně. Mezinárodní jednání by měla být dokončena na konferenci OSN o klimatu, jež se uskuteční v Paříži v prosinci 2015.

V říjnu 2014 se vedoucí představitelé EU kromě dalších hlavních prvků politického rámce do roku 2030 dohodli na snížení domácích emisí skleníkových plynů do roku 2030 alespoň o 40 procent. Záměrem je, aby byly hospodářství a energetický systém Evropské unie konkurenceschopnější, bezpečnější a udržitelnější a aby bylo zároveň do roku 2030 dosaženo cíle v oblasti obnovitelné energie a úspor energie ve výši alespoň 27 procent. Součástí legislativního rámce po roce 2020 bude i revize systému EU pro obchodování s emisemi.