Doba čtení:1 m, 54 s
Jezero Marcela, stejně jako jezero Most, vznikne postupným zatopením lomu. Foto: Tomáš Zahálka

Skupina Sev.en Energy finančníka Pavla Tykače chystá na jezeře Marcela na rekultivované výsypce poblíž dosud činného velkolomu ČSA první plovoucí elektrárnu o výkonu jednoho megawattu. Pilotní projekt pod názvem Life Watersolar připravila Sev.en Energy ve spolupráci s Univerzitou J. E. Purkyně a státním Palivovým kombinátem Ústí (PKÚ).

Plovoucí elektrárna složená ze tří tisíc panelů bude doplněna výrobnou vodíku o výkonu 525 kW. Vodíkový elektrolyzér má sloužit ke zpracování solární elektřiny v době, kdy je jí při příznivých klimatických podmínkách na trhu přebytek a její cena klesá k nule, napsal server Seznam Zprávy.

Čtěte také:
Největší jezera v ČR vznikla díky těžbě uhlí
VIDEO: Jezero Most napuštěné za minutu

„Vyrobená elektřina může být podle potřeby buď uplatněna v distribuční soustavě, nebo směrována do výroby vodíku následně využitelného zejména v dopravě,“ vysvětlila mluvčí Sev.en Energy Gabriela Sáričková Benešová.

Náklady na celý systém jsou podle mluvčí spočteny na 215 milionů korun, část by měla pokrýt dotace z evropského programu Life. Elektrárna má být hotova tak, aby od roku 2028 bylo možné zhodnotit zkušenosti z její výstavby a provozu. Sev.en chce výsledky zužitkovat v budoucích větších projektech.

V Česku mají pokrýt plovoucí panely budoucí jezera, jež vzniknou zatopením dnešních lomů ČSA, Vršany, Libouš a Bílina na Mostecku. Investoři zvažují tuto možnost také na odkalištích po OKD na Karvinsku.

Podle studie společnosti Deloitte mohou mít čtyři budoucí podkrušnohorská jezera potenciál solárního výkonu celkem mezi 3,9 až 6,6 GW (rozmezí mezi realistickým až maximalistickým scénářem).

„Pochybuji, že se podaří po ukončení těžby během několika let skutečně vytvořit v regionu tolik nových jezer, kolik jich PKÚ plánuje,“ říká například profesor František Hrdlička z ČVUT, který je členem uhelné komise a plány na budování solárů v Podkrušnohoří zná.

Hrdlička varuje, že masivní výstavba obnovitelných zdrojů bude vyžadovat masivní akumulaci energie, aby se vyrovnaly obrovské výkyvy ve výrobě během roku. Na dnes chystanou severočeskou solární kapacitu o stovkách megawattů nebude podle Hrdličky stačit ani zvažovaná přečerpávací elektrárna, jež by měla horní nádrž nad lomem ČSA na hřebenech Krušných hor a jež má sloužit jako výkonný akumulátor. Ani dnes připravované projekty na ukládání přebytků energie do baterií či výroby vodíku situaci nezachrání.