Sev.en Energy koupila firmu Silo Transport

Firma Silo Transport, jejíž tržby nyní přesahují 100 milionů korun za rok, se zaměřuje na odkup vedlejších energetických produktů, zejména popílků, strusky či energosádrovce.

Energetická skupina Sev.en Energy podnikatele Pavla Tykače koupila stoprocentní podíl ve společnosti Silo Transport, která zpracovává a prodává vedlejší energetické produkty. Hodnotu akvizice nezveřejnila.

Pro skupinu Se.ven představuje tato akvizice logickou vertikální integraci. Dosud jsme vedlejší energetické produkty vzniklé v našich elektrárnách a teplárnách prodávali různým obchodníkům a distributorům, mimo jiné i Silo Transportu. Nyní se chceme více podílet nejen na jejich dalším zpracování a následném prodeji koncovým zákazníkům, ale i na hledání možností dalšího využití,“ uvedl nově jmenovaný člen představenstva Silo Transport Petr Hodek.

Ceny energetických surovin budou nadále vysoké

Firma Silo Transport, jejíž tržby nyní přesahují 100 milionů korun za rok, se zaměřuje na odkup vedlejších energetických produktů, zejména popílků, strusky či energosádrovce. Ty dále prodává nebo upravuje do certifikovaných výrobků a součástí stavebních materiálů. Společnost dál bude řídit stávající management v čele s generálním ředitelem Václavem Holečkem. Do představenstva skupina Sev.en nominovala právě Hodka.

Sev.en Energy podle něj vidí v rozvoji zpracování a obchodu s vedlejšími energetickými produkty velký potenciál. „V době nedostatku přírodních zdrojů je právě cirkulární ekonomika a druhotné využití materiálů tou správnou cestou,“ dodal.

Skupina Sev.en je významným hráčem na energetickém trhu v České republice. Patří do ní hnědouhelné elektrárny Chvaletice a Počerady, Teplárna Kladno, Teplárna Zlín a dva severočeské hnědouhelné lomy. Majitelem energetické skupiny Sev.en je podnikatel Pavel Tykač.