Sev.en Energy vyhlašuje nový grantový program

Sev.en Energy v loňském roce například vybudovala síť nabíjecích stanic pro elektrokola. Foto: Sev.en Energy

Skupina Sev.en Energy vyhlašuje finanční grant, o který mohou žádat organizace, obecně prospěšné společnosti, spolky, sdružení, obce či kraje a obdobné nepodnikatelské subjekty. Podmínkou je, aby měly vztah k lokalitám, ve kterých se projevuje vliv podnikatelské činnosti skupiny.

„V regionech, kde podnikáme, chceme být dobrými sousedy a podporovat aktivity místních komunit. Naše finanční pomoc nad rámec zákonných odvodů státu a regionům se pohybuje v řádech desítek milionů korun ročně. Nový grant je transparentní způsob, jak tuto pomoc do regionů rozdělit. Má jasná a přehledná pravidla a elektronické podání žádosti o grant je velmi jednoduché,“ uvedla pro Homér mluvčí skupiny Sev.en Energy Gabriela Sáričková Benešová.

Čtěte také:
Kladeňáci za teplo zaplatí stejně jako letos
Pozemky po těžbě uhlí využijí i Lesy ČR

Grant bude účelově poskytován zejména na environmentální projekty, sport, technické vzdělání a další činnosti související s rozvojem regionů. Výše grantu není nijak omezená. Žádosti o grant lze podávat pouze elektronicky prostřednictvím registračního formuláře, který je dostupný na webových stránkách Sev.en Energy.

„O přidělení grantu bude rozhodovat vedení společnosti na základě doporučení grantové komise. Ta bude přihlížet především k tomu, jaký vliv má projekt na rozvoj místní komunity, ať už v oblasti vzdělávání, volnočasových aktivit dospělých či mládeže nebo přínos pro životní prostředí,“ doplnila Sáričková Benešová.

Vloni podpořila Sev.en Energy rozvoj vzdělávání, sociální a charitativní projekty a sportovní i volnočasové aktivity především dětí a mládeže. V rámci podpory technického vzdělání spolupracovala společnost Vršanská uhelná ze skupiny Sev.en Energy například na projektu „Biouhel“ České zemědělské univerzity. Přispívala rovněž na provoz mimoškolních aktivit s technickým zaměřením, jako jsou technické kroužky nebo kempy.

Skupina se v roce 2020 stala generálním partnerem nezávislé iniciativy Educator, jejímž cílem je prostřednictvím své činnosti adaptovat český vzdělávací systém, instituce v něm působící a studentský život na realitu a možnosti 21. století. Skupina podporuje rovněž sportovní aktivity, je například generálním partnerem Dámského házenkářského klubu Most Černí andělé a podporovala mládežnický hokej. Podporovala elektromobilitu prostřednictvím projektu Sev.en Energy for bikers, v rámci kterého vybudovala síť nabíjecích stanic pro elektrokola. Podpořila kulturní dění a stala se hlavním partnerem festivalů Praha září a Praha žije hudbou. Prostřednictvím finančních darů obcím a městům v regionech, kde působí, podporovala další volnočasové aktivity, pořádání veřejných akcí, investice do modernizací a rozvoje veřejného prostoru, aktivity v rámci bezpečnosti a prevence kriminality. V regionech, kde skupina působí, věnovala lékařům, záchranářům a do domovů seniorů v první vlně pandemie covid-19 ochranné pomůcky a respirátory, nemocnicím v regionech darovala plicní ventilátory.

Podrobná pravidla grantu a elektronický přihlašovací formulář najdou zájemci na odkaze https://www.7energy. com/cz/udrzitelny-rozvoj/#soused

Nový grant nahradí například Chytré hlavy pro Sever, které pro podporu technického vzdělávání využívala Vršanská uhelná ze skupiny Sev.en Energy předchozích deset let. Z nového grantu poplyne v letošním roce i podpora sportovním klubům, kterým jsou společnosti ze skupiny Sev.en Energy tradičním partnerem. V roce 2020 podpořila skupina Sev.en Energy obdobné aktivity v regionech, kde působí, částkou 74 miliónů korun.