Severní energetická nabízí lidem miliony

Doba čtení:2 m, 9 s

 

Horní Jiřetín, spodní část. Foto: Oldřich Hájek

Těžební společnost Severní energetická nabízí lidem z Horního Jiřetína a přilehlé osady Černice miliony korun, pokud kývnou na nabídku firmy a kvůli těžbě hnědého uhlí se dobrovolně přestěhují do jiné lokality. Peníze by dostali i ti, kteří žádný dům nevlastní. Dopisy firma lidem již rozeslala. Server iUHLI.cz má dopis i doprovodný leták k dispozici.

Z nabídky například vyplývá, že čtyřčlenná rodina, která žije ve vlastním domku s odhadní cenou 2,5 milionu korun, která se rozhodne pro individuální řešení své situace, tedy například pro stěhování do jiného domu v okolí nebo třeba  do bytu ve městě získá po splnění všech podmínek až 6,5 milionu Kč.

Náhrada bude dobrovolně nabídnuta všem obyvatelům, vlastníkům a subjektům na území celého Horního Jiřetína a  Černic, nejenom v  dobývacím prostoru. Firma upozorňuje na to, že k faktické realizaci náhrad bude přikročeno pouze v případě, že se podaří vyřešit všechny střety zájmů v dotčeném prostoru. To znamená, že všechny dotčené subjekty musí souhlasit s navrženým způsobem řešení jejich konkrétního zájmu.

Mohlo by vás zajímat: Buřt: Od těžařů dostáváme slušnou částku

Severní energetická v letáku uvádí, že těžba uhlí povrchovým způsobem přináší přirozený požadavek na spravedlivé vypořádání majetkových a jiných zájmů obyvatel, vlastníků nemovitých věcí a ekonomických a jiných subjektů na straně jedné a státu, který potřebuje ve veřejném zájmu získat přístup ke svému majetku v podobě nerostného bohatství. Je v zájmu zúčastněných stran řešit tuto situaci především dohodou, tedy nabídkou nadstandardních a spravedlivých náhrad.

Při realizaci náhrady vychází Severní energetická ze dvou základních principů:

  • Nové za staré – v maximální míře se snažíme o reprodukční náhradu – tedy aby byla nabídnuta adekvátní náhrada v  obdobné užitné hodnotě
  • Individuální přístup – po stanovení ocenění náhrady bude s každým oprávněným dohodnuto individuálně takové řešení náhrady, které bude co nejlépe vyhovovat jeho zájmu. Žádná z  variant není předem upřednostňována a je na obyvatelích a subjektech z Horního Jiřetína, aby sami zvolili, co je pro každého z nich nejlepší.

Na základě zjištění skutečného zájmu obyvatel firma nabízíme dvě varianty náhrad:

  • Skupinové řešení – znamená výstavbu nového městečka v jedné z nabízených lokalit podle výběru většiny obyvatel. V rámci skupinového řešení proběhne výstavba nových rodinných a  bytových domů s přihlédnutím k individuálním požadavkům vlastníků původních nemovitostí.
  • Individuální řešení – poskytnutí finanční náhrady po splnění stanovených podmínek (zejména prokázání možnosti stěhování a bydlení dlouhodobého charakteru). Individuální řešení pro rodiny ve vlastní nemovitosti je oceněno bonusem ve výši 500 tis. Kč

Ohlasy na nabídku zjišťujeme.

Ke stažení:

Základní principy řešení náhrad
pro Horní Jiřetín a Černice

 
Dopis občanům