Severočeské doly připravují rozšíření těžby na Bílině

Výše zásob je odhadnuta na 149,8 milionu tun, těžilo by se zřejmě do roku 2035 a další etapa je do roku 2050. Foto: sdas.cz

Severočeské doly zpracovávají dokumentaci k povolení těžby uhlí za ekologickými limity na dole Bílina. Bude reagovat na připomínky k těžbě, podat ji chtějí do konce února na ministerstvo životního prostředí. Podle záměru by se mohlo v letech 2019 až 2035 vytěžit z dolu skoro 150 milionů tun uhlí. Uvedl mluvčí společnosti Lukáš Kopecký.

Předložení dokumentace předchází samotnému posudku vlivů těžby na životní prostředí. „Ke zpracování posudku vede ještě dlouhá cesta,“ poznamenal Kopecký.

Čtěte také:
Přidávat se bude i v Severočeských dolech
Německou energetiku zachraňuje uhlí

Na základě usnesení vlády se těžba může přiblížit maximálně na 500 metrů k okolním obcím. Doporučení ohledně dopadů na lidské zdraví vyplynou ze studie v rámci posuzování vlivu na životní prostředí (EIA). Zástupci okolních obcí se už dříve vyjádřili, že budou požadovat ochranná opatření, která mají zabránit zhoršení životních podmínek. Těžař s obcemi jedná o možnostech ochrany už několik let.

Výše zásob je odhadnuta na 149,8 milionu tun, těžilo by se zřejmě do roku 2035 a další etapa je do roku 2050. „Pokračování těžby do roku 2050 je vize, která se může stát skutečností,“ uvedl Kopecký.

Pokud stanovisko ministerstva životního prostředí v procesu vlivu záměru na životní prostředí (EIA) bude kladné, zpracuje se plán otvírky, přípravy a dobývání. Těžbu samotnou pak bude povolovat obvodní báňský úřad.

Severočeské doly zaměstnávaly k 1. lednu 2018 celkem 2683 lidí. Celkový počet pracovníků včetně těch v dceřiných společnostech je 4853. S přijímáním dalších lidí v souvislosti s těžbou na Bílině firma, kterou plně ovládá ČEZ, nepočítá. „U našich zaměstnanců dochází a bude docházet k přirozené obměně zejména z důvodu odchodů do důchodu a přirozené fluktuaci na trhu práce,“ uvedl mluvčí.

Mohlo by vás zajímat:
TOP 10 nejsevernějších dolů na světě
TOP 10 největších těžebních bestií
TOP 10 největších uhelných dolů