Doba čtení:1 m, 29 s
Kompletní instalace nové výsuvové hlavy by měla být dokončena ve druhé polovině července. Foto: Sev.en Energy

Zvýšit produkci nakládky uhlí z lokality Hrabák, ale také zlepšit plynulost výroby má pomoci instalace nové výsuvové hlavy u skládkového stroje USSK3 ve Vršanské uhelné.

Variant řešení jsme měli několik, ale instalace nové výsuvové hlavy se nakonec ukázala jako nejlepší. Pomůže nám vyřešit i některé technické potíže, se kterými jsme se museli dlouhodobě na tomto místě potýkat. Důležitým faktorem bylo, že se celá akce dala zvládnout v poměrně krátké do,“ vysvětlil Tomáš Paul, specialista úseku řízení technického ředitele Vršanské uhelné.

Evropa se vrací k uhlí

Limit na realizaci byl stanoven na 45 dnů, vše je totiž potřeba stihnout v době, kdy skládkový stroj prochází pololetní opravou. „Podle dodavatelské firmy měla jen demontáž stávající technologie trvat zhruba dva týdny, rozhodli jsme se proto tyto práce zvládnout vlastními silami. A díky naprosto excelentní práci zaměstnanců strojní i elektro údržby z dílen v lokalitě Hrabák se veškeré demontážní práce podařilo zvládnout během tří dnů,“ doplnil Tomáš Paul. Kompletně by mělo být vše dokončeno 25. července.

Výsuvová hlava u skládkového stroje umožní distribuovat uhlí ze skládky na dopravníkové linky A a B případně přímo na nakládací místo Údolí. Bude tak možné si lépe rozvrhnout materiál na jednotlivé dopravníkové linky a provoz by měl být plynulejší. Výsuvové hlavy jsou důležitou součástí technologie. V lokalitě Vršany se nacházejí na několika místech, vždy je to na dopravním uzlu, kde se sbíhají linky pásových dopravníků. Jejich úkolem je směrovat přepravovaný materiál na místo určení. Díky výsuvovým hlavám je možné plynule regulovat pohyb materiálu po pásových dopravnících nebo „míchat“ kvalitu uhlí určeného k nakládce od uhelných velkostrojů. Využívají se na dopravnících přepravujících uhlí i skrývku.