Doba čtení:52 s
Pro likvidaci vysloužilých velkostrojů hovořila řada faktorů. Foto: sevem emergy

Dva skrývkové velkostroje typu KU800, dlouhodobě odstavené v lokalitě Obránců míru, byly krátce po sobě na přelomu jara a léta odstřeleny a během následujících měsíců budou rozebrány do šrotu.

Také v tomto případě byl pro likvidaci velkých částí strojů zvolen odstřel. Metoda takzvaného výbuchového řezání patří k náročným, ale zároveň i nejrychlejším a nejbezpečnějším způsobům destrukce ocelových konstrukcí.

Tykač: Evropa bez náhrady vypíná řiditelné zdroje

Pro likvidaci vysloužilých velkostrojů hovořila řada faktorů. V rámci těžebních společností pro ně s ohledem na plánovaný útlum těžby není využití. Svou roli hrály i aktuálně vysoké ceny oceli, ale také fakt, že bylo potřeba uvolnit území, na kterém byly stroje odstaveny, protože okolí lomu ČSA má v nadcházejících letech projít revitalizací. Už v loňském roce byly postupně sešrotovány dva zakladače. První z nich už v létě v lokalitě Jan Šverma, další odstavený zakladač zlikvidovala specializovaná firma na přelomu loňského a letošního roku v lokalitě ČSA.