Doba čtení:1 m, 48 s
Skupina Sokolovské uhelné chce nadále hrát významnou roli ve výrobě elektrické energie a tepla, ale soustředí se také na rozvoj nových technologií. Foto: suas.cz

Zaměstnancům Sokolovské uhelné v příštím roce vzrostou mzdy o pět procent. Dohodlo se na tom vedení firmy s odbory v kolektivní smlouvě. Těžařská firma, která prochází transformací kvůli postupnému útlumu těžby a zpracování uhlí, zachová zaměstnancům i dosavadní benefity.

Uplynulý rok byl pro naši společnost velmi náročný a s ohledem na probíhající transformaci nebudou o mnoho jednodušší ani nadcházející měsíce. I proto si velmi cením toho, že se podařilo uzavřít kolektivní smlouvu ještě před koncem kalendářního roku, aby měli zaměstnanci jistotu, za jakých podmínek budou od ledna 2022 chodit do práce,” řekl předseda dozorčí rady Sokolovské uhelné Pavel Tomek.

Sokolovská uhelná chce i přes komplikované podmínky, ve kterých se uhelný a energetický průmysl nachází, být nadále seriózním zaměstnavatelem. Kromě pětiprocentního navýšení mezd vloží firma dalších 400 korun měsíčně na osobní účet v rámci takzvaného sociálního fondu, ze kterého mohou zaměstnanci čerpat peníze například jako příspěvky na stravování, rekreaci nebo zdravotní péči. Celkově tak vloží do sociálního fondu šest milionů korun, ze kterých část bude určena, vedle osobních účtů, také na sociální výpomoc nebo podporu seniorů z řad bývalých zaměstnanců.

Senát: Zastavte obchodování s emisemi!

Vzhledem k situaci v resortu si i my, jako odbory, velmi vážíme toho, že se podařilo dojednat a uzavřít smlouvu také letos ještě před koncem kalendářního roku. Nárůst tarifů pak reálně odpovídá situaci, v jaké společnost je,” uvedl k výsledku jednání Jan Smolka, předseda Sdružení odborových organizací Sokolovské uhelné. Dohoda také navíc podpoří zaměstnance, kteří budou přecházet v rámci restrukturalizace do společností v rámci skupiny SUAS GROUP. “Pokud zůstanou nadále pracovat ve skupině, společnost jim navýší odstupné o jednu mzdu navíc nad rozsah stanovený zákonem,” uzavřel Smolka.

Skupina Sokolovské uhelné chce nadále hrát významnou roli ve výrobě elektrické energie a tepla, ale soustředí se také na rozvoj nových technologií. Už v roce 2022 by tak například na bývalých výsypkách na Sokolovsku měly začít růst první solární zdroje a připravují se i další významné projekty s cílem vytvářet nová pracovní místa.