Šolc: Dominantní role uhlí postupně klesne

Náměstek ministra průmyslu Pavel Šolc. Foto: Petr Mlch

Dnešní, naprosto dominantní role uhlí, ve výrobě elektřiny a zásadní role uhlí v energetickém mixu ČR se bude snižovat. Na tiskové konferenci po veřejném slyšení, které se k problematice těžebních limitů konalo v Senátu, to řekl náměstek ministra průmyslu Pavel Šolc.

Nepochybnou prioritou je podle Šolce zajistit to, aby uhlí s klesající mírou bylo především k dispozici pro teplárenství. U těchto subsystémů má totiž ČR konkurenční výhodu vysoké účinnosti využití primárních zdrojů. Současně je teplárenství postavené z velké části právě na hnědém uhlí, které je krátkodobě a částečně i střednědobě obtížně nahraditelné. Ve výrobě elektřiny je situace odlišná. Existuje totiž mnohem více náhradních zdrojů. Jednou z alternativ je i snížení vývozu elektřiny.

Šolc doplnil, že ministerstvo průmyslu vychází z nedávno schválené státní energetické koncepce, která je velmi úzce provázána s dlouhodobou strategií Evropské unie. Nejde jen o nedávno přijaté závazky k roku 2030, ale o skutečně dlouhodobou dekarbonizační strategii EU směřující k dramatickému snížení emisí CO2.

V každém scénáři státní energetické koncepce dojde k velmi výraznému snížení potřeby uhlí jak pro výrobu elektřiny, tak pro výrobu tepla. „Scénáře se liší jenom tím, jakým tempem ke snížení dojde. Samozřejmě to souvisí s tím, v jakém rozsahu bude uhlí potřeba,“ dodal Šolc.

Ministerstvo průmyslu zpracovalo čtyři varianty, jak s limity naložit. Vedle úplného prolomení či naopak úplného zachování je ve hře prolomení limitů v dole Bílina, kde těží Severočeské doly vlastněné polostátní firmou ČEZ a další variantou je návrh ministra průmyslu Jana Mládka (ČSSD) na posunutí limitů v dole ČSA, kde těží Severní energetická. To by znamenalo zbourání asi 170 domů v Horním Jiřetíně.

Všechny čtyři varianty rozhodnutí o limitech, které ministerstvo definovalo, pokrývají úplné spektrum možností v případě lokalit ČSA a Bílina. Pro všechny čtyři varianty bude k dispozici, jaký bude jejich socio-ekonomický dopad, jak naplňují potřebu a ekonomické příležitosti i jaký mají vliv na životní prostředí.

„Jsem přesvědčen o tom a považuji to za nezbytné, aby skutečně rozhodnutí o limitech padlo v letošním roce,“ zdůraznil náměstek.

Mohlo by vás zajímat:

Studie doporučuje prolomit limity