Doba čtení:1 m, 8 s
Renaturace těžby hnědého uhlí, která je mezinárodně uznávána jako úspěšný projekt, dosáhla velkého pokroku a na místech, kde se dříve těžilo uhlí, nyní vzniká „rozmanitá a atraktivní“ krajina. Foto: wikipedia.org

Spolkové země Braniborsko, Sasko, Sasko-Anhaltsko a Durynsko podepsaly se spolkovou vládou dohodu o pokračování renaturace a řešení ekologických důsledků intenzivního využívání uhlí v dobách Německé demokratické republiky. Na rekultivace získaly 1,44 miliardy eur (cca 35 miliard korun).

Po sjednocení Německa bylo mnoho povrchových dolů v bývalé NDR uzavřeno. Od roku 1991 investovaly spolková a zemská vláda do renaturace bývalých dolů hnědého uhlí více než 11,9 miliardy eur. Jedná se o sanaci a rekultivaci ploch dříve využívaných k těžbě, díky čemuž jsou tyto povrchové jámy a kontaminovaná místa opět využitelná. Renaturace těžby hnědého uhlí, která je mezinárodně uznávána jako úspěšný projekt, dosáhla velkého pokroku a na místech, kde se dříve těžilo uhlí, nyní vzniká „rozmanitá a atraktivní“ krajina, napsal ekonomickydenik.cz.

Těžaři letos do krajiny vysadí stovky tisíc stromů

V roce 2017 zajistily spolková a zemská vláda na tento projekt 1,23 miliardy eur. Nová dohoda, která přináší na rekultivaci hnědouhelných oblastí je o 214 milionů eur více, má zajistit úspěch dalších potřebných kroků, jako je zajištění vnitřních výsypek a vytvoření do značné míry samoregulující vodní bilance v příštích letech.