Doba čtení:1 m, 16 s
Báňští záchranáři uzavírají  jednu ze starých chodeb po hlubinném dobývání. Foto: Sev.en Energy

S pozůstatky po hlubinné těžbě se báňští záchranáři v těžebních lokalitách skupiny Sev.en Energy setkávají především v okolí lomu ČSA. Před koncem března ale zaměstnanci Hlavní báňské záchranné stanice Most uzavírali jednu ze starých chodeb po hlubinném dobývání v lokalitě Jan Šverma, kde v současnosti těží Vršanská uhelná.

Jednalo se o jednu z těžních chodeb bývalého hlubinného dolu Robert. Na základě dohody s úsekem uhlí Vršany jsme provedli výměnu zeslabené větřní uzávěry s kontrolou stropu důlního díla. U jejího ústí jsme vybudovali dřevěnou výztuž, takzvané dveřeje, abychom následně mohli pomocí plynosilikátových tvárnic vstupní prostor chodby uzavřít a zabránit tak přístupu vzduchu,“ uvedl zástupce ředitele HBZS Most Tomáš Vácha.

Je smutné, jak katastrofálně čeští politici energetice nerozumí

Jedná se o pozůstatky po bývalé hlubinné těžbě v lokalitě Jan Šverma, kde se v budoucnu počítá s další těžbou. „Tyto práce jsou pro nás důležité hlavně z preventivních důvodů, kdy nám báňští záchranáři pomáhají zmapovat stav starých důlních děl a především je zabezpečit, než sem těžba podle plánů dojde,“ doplnil vedoucí úseku uhlí Vršany Stanislav Fára.

V lokalitě Jan Šverma se původně dobývalo hlubinným způsobem v dole Robert, který byl založen v 60. letech 19. století. Postupem času zde vznikl i povrchový lom Robert II. Oba těžily současně zhruba do 40. let minulého století, kdy hlubinná těžba skončila. V roce 1946 byl důl Robert II přejmenován na Jan Šverma.