Archiv štítku: školy

Rošáda na Vysoké škole báňské

Děkan Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské–Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) Vojtech Dirner rezignoval na svou funkci. Od 2. prosince ho vystřídal dosavadní proděkan pro legislativu Alexander Király, který byl řízením fakulty dočasně pověřen.


Školy dostaly díky uhlí už 10 milionů

Těžební společnost Vršanská uhelná, spojená se jménem finančníka Pavla Tykače, věnovala na podporu základních, středních i vysokých škol v regionu již deset milionů korun.


Zvládli byste maturitu z uhlí?

Studenti mosteckého gymnázia si mohou vyzkoušet zajímavý předmět. Už během prvních sedmi týdnů nového školního roku můžou absolvovat uhelnou maturitu.