Teplárníci kvůli studii kritizují ministerstvo

Doba čtení:2 m, 3 s
Coal-fire--imagio

Ilustrační foto: Imagio.cz

Teplárenské sdružení ČR kvůli kritizuje ministerstvo průmyslu a obchodu kvůli studii o využití hnědého uhlí. Zveřejněním dat za rok 2013 mohla být podle teplárníků porušena práva dotyčných subjektů na ochranu dat, která od nich získává ministerstvo v rámci pravidelných statistických šetření. Dlouhodobou prognózu trhu s uhlím vypracovala společnost Vupek-Economy, která se zabývá poradenstvím v oblasti energetiky a životního prostředí. Ministerstvo se nařčení brání.

„S názorem Teplárenského sdružení ČR se nemůžeme ztotožnit. Při zpracování studie nebyla zpracovatelům ze strany ministerstva průmyslu a obchodu poskytnuta žádná statistická data. Podle našich informací získával zpracovatel prognózy vstupní údaje pro svou studii od jednotlivých těžebních, teplárenských a elektrárenských společností s tím, že tyto subjekty byly srozuměny, k jakým účelům budou jejich data využita. Poskytovaly je tedy dobrovolně a s vědomím, že budou zveřejněna,“ sdělil serveru iUHLI.cz mluvčí MPO František Kotrba.

Studie mimo jiné potvrdila, že zrušení limitů je pro pokrytí prokázaných potřeb hnědého uhlí nezbytné. Bilance potřeb a zdrojů hnědého uhlí o výhřevnosti nad 14 MJ/kg ukázaly na nedostatek tříděného hnědého uhlí ve všech variantách těžeb i na schodkovost bilance potřeb a zdrojů ostatních druhů „teplého“ hnědého uhlí (hruboprachů) pro teplárny. Roční potřeba hnědého uhlí v Česku má do roku 2050 klesnout zhruba ze 43 milionů tun na 15,2 milionu tun.

Způsob prezentace prognózy trhu ze strany MPO však považuje Teplárenské sdružení ČR za zcela nestandardní. Nejenže s dotčenými subjekty nebo alespoň s jejich sdružením neprovedlo odbornou oponenturu studie před jejím zveřejněním, ale navíc sděluje, že k ní má samo blíže nespecifikované výhrady. Je třeba prošetřit, kdo toto dílo, které zjevně není bez vad a nedodělků, vůbec převzal.

Ministerstvo samo rovněž vyjádřilo některé výhrady týkající se metodologie použití scénářů spotřeby a požádalo autory o úpravy a taktéž doplnění některých chybějících dat.

Energetický expert Jiří Gavor doplnil, že problémem většiny prognóz je skutečnost, že výchozí předpoklady se poměrně rychle mění. „V případě energetické bilance dochází k významným změnám nejen na zdrojové straně, ale i na straně poptávky – často podstatně rychleji, než je tomu u zdrojů,“ dodal.

Studie byla zpracována na základě smlouvy o dílo mezi MPO, odborem hornictví a Vupek-Economy z března 2015. Bude jedním z podkladových dokumentů MPO k Analýze potřeb uhlí pro teplárny a energetiku ČR.

Další studie, která se bude zabývat socioekonomickými dopady, by měla být hotova do konce června, materiál o dopadech na životní prostředí pak do srpna.

Ohlasy na studii Vupek-Economy zde