Doba čtení:2 m, 21 s
Podle předsedy výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Tomáše Drápely hrozí teplárnám existenční potíže. Foto: tscr.cz

Některým teplárnám v Česku hrozí, že se kvůli neprojednání novely o podporovaných zdrojích energie dostanou do finančních problémů. Teplárenské sdružení ČR proto žádá poslance, aby příslušnou novelu, která je podle něj nezbytná pro nastartování přeměny českého teplárenství a jeho odklon od uhlí, projednali na aktuální schůzi v prvním čtení.

Sdružení upozornilo, že úprava leží v Poslanecké sněmovně od května loňského roku a vážně hrozí, že se ji do konce volebního období už nepodaří schválit.

Novela zákona o podporovaných zdrojích energie je pro nastartování transformace teplárenství naprosto klíčová. Bez ní bude řada projektů odložena a některé teplárny se dostanou do existenčních potíží. Pokud nezačne její projednávání na této schůzi Poslanecké sněmovny, nemusí se už podařit legislativní proces do voleb dokončit. Proto apelujeme na poslance, aby její projednání dále neodkládali,“ uvedl předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR (TS ČR) Tomáš Drápela.

Čtěte také:
Rakousko a Německo jsou laboratoře ekoprůšvihu
Němci směřují k energetické závislosti

Teplárny jsou podle sdružení pod značným ekonomickým tlakem kvůli stále rostoucí ceně povolenek na emise skleníkových plynů. „Podle údajů Energetického regulačního úřadu se i přes pandemii nového koronaviru loni průměrná cena povolenky na emise skleníkových plynů vyšplhala na 654 Kč. Od roku 2017 tak vzrostla čtyřiapůlkrát. Celkové náklady tepláren na nákup povolenek v loňském roce přesáhly podle našeho odhadu šest miliard korun,“ sdělil mluvčí sdružení Pavel Kaufmann. Pokud bude trend dál pokračovat, je podle sdružení možné, že tyto náklady se v letošním roce přiblíží deseti miliardám korun.

TS ČR uvedlo, že předkládaná novela zákona obsahuje komplexní systém provozní podpory, který by měl přispět k plnění závazků ČR ve využití obnovitelných zdrojů energie, ale také významně napomoci transformaci teplárenství díky podpoře elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla. „Stát by měl část prostředků, které vybere z aukcí povolenek, vracet do teplárenství na pořízení nízkouhlíkových technologií a podpořit jeho transformaci. Jen tak se může podařit udržet ceny tepla dlouhodobě na přijatelné úrovni,“ uvedl ředitel sdružení Martin Hájek.

Teplárny v ČR podle TS ČR zásobují teplem přibližně dvě pětiny obyvatel, teplo dodávají i průmyslovým podnikům, školám, nemocnicím nebo úřadům.

Návrh novely zákona o podporovaných zdrojích energie (POZE) schválila vláda na konci loňského dubna. Vášně tehdy vzbudil její rozdílný přístup k povolené ziskovosti jednotlivých obnovitelných zdrojů energie. U solárních zdrojů vláda na jednání upravila přípustnou výši vnitřního výnosového procenta (IRR) z původně navrhovaných 8,4 procenta na 6,3 procenta.

U dalších obnovitelných zdrojů stanovila vláda v novele zákona IRR na maximální možnou výši. U vodních, větrných a geotermálních elektráren to bude sedm procent, pro výrobu elektřiny z biomasy 9,5 procenta a u bioplynu 10,6 procenta. Ministerstvo průmyslu a obchodu dlouhodobě tvrdí, že vládní návrh vychází z takzvané notifikace, kterou schválila Evropská komise.