Těžba na Bílině se nesmí přiblížit k obcím

Doba čtení:1 m, 47 s

Lom Bílina. Foto: SDAS

Vláda schválila korekci územně ekologických limitů na lomu Bílina a zároveň stanovila podmínku, že by se těžba měla zastavit 500 metrů od nejbližší obce. Ekologové to považují za své dílčí vítězství, pro Severočeské doly to bude nejspíš znamenat potíže.

„Děkuji však těm členům a členkám vlády, kteří prosadili, že těžba nebude smět postoupit blíž než 500 metrů od obytných domů. Snad to umožní – při dalších opatřeních – dodržet hygienické normy pro prach hluk,“ okomentoval programový ředitel Hnutí DUHA Jiří Koželouh podmínku, kterou měl při jednání vlády údajně prosazovat především ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier (ČSSD).

Pro těžaře může toto omezení znamenat nemalé komplikace, byť oficiální reakce Severočeských dolů je smířlivá. „Podmínku vlády, aby se těžba nepřiblížila blíže, než 500 metrů k zastavěnému území v nejbližších obcích, respektujeme. Bude to znamenat více stabilizačních opatření na závěrných svazích,“ sdělil serveru iUHLI.cz mluvčí Severočeských dolů Lukáš Kopecký.

Čtěte také: Prolomeno! Na Bílině se bude těžit za limity

V území, kde byly prolomeny limity, obvodní báňský úřad nejprve na základě žádosti rozhodne o rozšíření dobývacího prostoru, a tím i také o způsobu využití hnědého uhlí. Těžební firma musí základní regulativy z procesu posuzování vlivů na životní prostředí zapracovat do další dokumentace k provádění hornické činnosti. Musí také dořešit další střety zájmů, zejména s vlastníky pozemků nebo nemovitostí, kteří by mohli být hornickou činnosti dotčeni.

„Čekáme na konečné znění usnesení vlády. Výsledek posouzení tzv. EIA je další základní regulativ pro podnikatelský záměr těžební organizace z hlediska nežádoucích účinků povrchové těžby na okolí. Usnesení vlády a stanovisko je závazné jak pro státní báňskou správu, tak i pro těžební organizaci,“ uvedl mluvčí Státní báňské správy ČR Bohuslav Machek, který dodal, že postup pro těžební firmy a orgány státní správy je upraven zejména v horním zákoně.

„Standardním procesem pro těžební organizaci se především rozumí povinnost posouzení vlivů na životní prostředí, rozšíření dobývacího prostoru a povolení otvírky, přípravy a dobývání. Při posuzování vlivů na životní prostředí ministerstvo životního prostředí zváží a projedná všechny negativní faktory těžby na okolí,“ uzavřel Machek.

Mohlo by vás zajímat:
VIDEO: Prohlédněte si lom Bílina z ptačí perspektivy