Doba čtení:1 m, 38 s
Místo původních kanadských topolů se nyní jedná o domácí topol osiku. Foto: Sev.en.

Šestnáct nových topolů zasadili zaměstnanci společnosti Rekultivace podél železniční trati před Úpravnou uhlí v Komořanech. Nahradí stromy, které musely být pokáceny kvůli svému stáří a zhoršenému zdravotnímu stavu před příchodem jara.

V letošním roce uplynulo přesně dvacet let, kdy bylo nutné prvně řešit nebezpečnost bioclony u Třebušické vrátnice na Úpravně uhlí v Komořanech. Větve z původních topolů spadly po silném větru na nedalekou autobusovou zastávku a do kolejiště Českých drah. Vzhledem k prosychajícím korunám bylo nutné rozhodnout, co se stromy dál, aby neohrožovaly okolí a současně, abychom je zachovali pro jejich clonící funkci. Nakonec jsme se rozhodli stromy na stanovišti zachovat, což ovšem znamenalo výraznou redukci korun a snížení těžiště,“ vysvětlil Jiří Křen, vedoucí oddělení správy nemovitostí Sev.en Inntech.

Takový zásah byl ovšem inspekčními orgány považován za poškození. Naštěstí ale vše probíhalo v součinnosti s místními, podstatně ekologicky vnímavějšími orgány ochrany přírody, a tak další dvacetiletou existenci topolů musela realizační firma vykoupit symbolickou pokutou. Dnes už je ale jasné, že prodloužení života topolů o dvacet let bylo řešení ekologicky správné. Už během jednoho roku se stromy znovu zazelenaly a následujících dvacet let dál plnily svou funkci filtrační, ochlazovaly okolí a vytvářely kyslík. Nyní se ale jejich zdravotní stav zhoršil natolik, že bylo nezbytné je pokácet.

Sev.en for Bikers zahajuje čtvrtou sezónu

Jejich stáří odhadujeme na přibližně sedmdesát let, což je hraniční věk pro jejich provozní  bezpečnost,“ uvedl Jiří Křen. Pokácené topoly nahradil stejný počet mladých stromů. Místo původních kanadských topolů se nyní jedná o domácí topol osiku, který nedoroste do takové výšky a bude mu trvat o něco déle, než dosáhne rozměrů původních dřevin v biocloně. Funkci ale bude plnit stejnou. „Dřevo pokácených topolů se využilo na rekultivovaných plochách v lokalitě ČSA, kde jako součást vznikajících mikrobiotopů pomáhá k rozšíření biodiverzity na územích po těžbě,“ doplnil Jiří Křen.