Obojživelníci z Bíliny mají nový domov

Kuňka obecná, někdy také nazývaná pro své zbarvení břicha kuňka ohnivá (Bombina bombina, Linné 1761) je ohroženým druhem žab ČR. Foto: wikipedia.org Marek Szczepanek

Kuňka obecná, skokan skřehotavý nebo čolek velký patřili k nejčastěji zastoupeným druhům, které byly na začátku září odchyceny a následně přemístěny z míst plánované těžby uhlí Dolů Bílina do nových domovů.

Projekt pro mladé ochránce přírody pořádaný Severočeskými doly úspěšně funguje už několik let. Zoologové z ČZU Praha vedou žáky druhého stupně základní školy v Braňanech k pozitivnímu vztahu k přírodě a poznávání v okolí žijících obojživelníků, napsaly Hornické listy.

Čtěte také:
V dolech slouží ptákům stovky budek
Na rekultivované plochy se vrací chráněné druhy

Letos se 18 zvídavým školákům pod odborným vedením graduovaných zoologů a učitelů podařilo najít a přemístit z Teplické výsypky do nově vzniklé vodní nádrže Libkovice II 76 obojživelníků. Smysluplná akce je prováděna dle požadavku orgánů státní správy a specialisté z ČZU mají pro manipulaci s chráněnými živočichy povolení MŽP ČR.

Mohlo by vás zajímat:
Jezero Medard bude patřit mezi západočeské unikáty
Jezero Most bude rájem pro rybáře
Z lomu je třetí největší jezero v ČR