Trh s povolenkami čeká zemětřesení

Ilustrační foto: Imagio.cz

Obchodování s emisními povolenkami čekají zásadní změny, které mají snížit jejich přebytek na trhu. Dohody o spuštění reformy trhu s emisními povolenkami a startu od ledna 2019 bylo dosaženo 5. května během jednání lotyšského předsednictví s Evropským parlamentem a Evropskou komisí.

K dohodě přispělo i odstoupení České republiky a Litvy z blokační menšiny, která bránila brzkému spuštění reformy. O plánu Evropské komise na stažení stovek milionů přebytečných emisních povolenek jednali zástupci členských států několik měsíců. Povolenky, kterých je v systému emisního obchodování nadbytek, budou od ledna roku 2019 mířit do stabilizační rezervy.

„Jedním z nejrychlejších účinků tzv. stabilizační rezervy vůči členským státům EU bude zvýšení příjmů z aukcí. Česká republika tak může v letech 2015 až 2025 prostřednictvím aukcí získat 657 milionů eur (více než 18 miliard Kč),“ uvedl Robert Averianov ze společnosti Virtuse Energy, která je největším tuzemským obchodníkem s emisními povolenkami.

„Vzhledem k tomu, že v letech 2008 až 2013 získalo Česko o 24 procent více povolenek než jeho emisí, věříme, že průmyslový sektor je dobře chráněn proti vysokým cenám emisních povolenek. Navíc mohou klienti s přebytky povolenek zvýšit své příjmy jejich prodejem za vyšší cenu,“ doplnil Averianov.

EU zavedla v roce 2005 systém obchodu s povolenkami, kdy se mezi členské státy rozdělily emisní kvóty na vypouštění uhlíkových emisí. Po jejich překročení se musí povolenky kupovat. Dražší cena povolenek zvyšuje cenu tzv. silové elektřiny. Nízká cena snižuje motivaci podniků využívat šetrné technologie.

Například uhelné elektrárny mají díky levným povolenkám méně nákladný provoz. Rezerva má navázat na takzvaný backloading, který byl v Evropě spuštěn loni právě kvůli přebytku povolenek a jejich klesajícím cenám. Během tří let mají být jeho prostřednictvím postupně staženy povolenky na 900 milionů tun emisí.