Doba čtení:1 m, 58 s
Součástí třídírny je i expedice, takže mezi důležité profese patří i vážné. Foto: Czech Coal

Pro laika je komořanská úpravna uhlí jen velká budova v těsném sousedství teplárny, kudy prochází uhlí, než se naloží do železničních souprav případně do kamionů a rozveze k zákazníkům. Uvnitř se přitom skrývá systém provozů, které na sebe navazují a jeden bez druhého by nemohly fungovat. Jedním z nich je třídírna.

Uhlí se tu pouze „neprožene“ soustavou třídičů v podstatě bez zásahu lidské ruky a neputuje dál. Třídírna je poměrně rozsáhlý provoz, který tvoří řada činností. „Proces třídění začíná už na výklopu uhlí po příjezdu železničních souprav. Na roštech se odděluje uhlí určené pro takzvané Pb a Pc třídění podle obsahu popela, aby pak mohlo pokračovat dál k dalšímu třídění,“ vysvětlil Libor Poncar, vedoucí úseku úpravy uhlí Severní energetické. První profesí, která přijde do styku s uhlím přivezeným z těžebních lokalit, je tak výklopní na zauhlovacích roštech. Patří do širšího okruhu zaměstnanců třídírny.

Čtěte také:
Dispečeři ovládají úpravnu z nového pracoviště
Superpočítač pojmenovali podle šachty

Nejčetnější profesí v třídírně je obsluha strojních zařízení. Jak úpravna během let prošla celou řadou změn, a ubývalo zaměstnanců, řada profesí se postupně sloučila. Dnes už jsou zaměstnanci třídírny, dalo by se říci, univerzálové, kteří zvládnou obsluhu většiny zařízení. Můžeme je operativně nasazovat do provozu podle potřeby. Musí ovšem splňovat nezbytné zdravotní předpoklady, protože pracují v prašném prostředí a také v nepřetržitém provozu,“ uvedl vedoucí.

Další početnou profesí, která už nemusí splňovat tak přísná zdravotní kritéria, je obsluha napouštěcích zařízení, přičemž napouštěním se myslí nakládka do nákladních automobilů případně do drážních vozů.

Součástí třídírny je rovněž expedice, včetně vah a jejich obsluhy, tedy vážných. Protože musejí absolvovat vážní zkoušky, nemůže tuto profesi zastávat kdokoli.

Nepatří mezi kmenové zaměstnance třídírny, přesto se na úpravně uhlí pohybují dost často. Báňští záchranáři zde pomáhají s úklidem. „Velmi důležitou součástí naší práce je úklid. Při takzvaném suchém úklidu, tedy čištění a vysávání na hůře přístupných místech, ať už se jedná o hlubinný zásobník nebo samotnou třídírnu, nám velmi pomáhají báňští záchranáři. Na základě rozhodnutí protiprašné komise se spolupráce s HBZS zintenzivnila. Funguje k oboustranné spokojenosti, což potvrdila i poslední kontrola báňského úřadu, která u nás neodhalila žádné nedostatky,“ ocenil Libor Poncar.

Mohlo by vás zajímat:
Dvousetmetrovému obrovi ušili nový kabát
Tohle monstrum zvládne i dítě
Hnědé uhlí jako přírodní hnojivo