Doba čtení:1 m, 7 s
Ilustrační foto: Imagio.cz

Místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič koncem února představil návrh na vznik energetické unie. Ačkoliv budou o energetickém mixu rozhodovat stále pouze členské státy, poukazuje portál Euobserver na skutečnost, že vznikající legislativa může ovlivnit, jak budou jednotlivé energetické zdroje podporovány, či naopak zatíženy regulacemi. Dává tak signály investorům, do jakých sektorů energetiky se vyplatí investovat.

Komise se vyhýbá konkrétnějším vyjádřením i k využívání uhelných zásob. Nicméně jasně dává najevo, že Evropa se musí „posunout od ekonomiky založené na fosilních palivech“. Uhlí přitom vytváří nejvíce emisí skleníkových plynů.

V Evropské unii zajišťuje uhlí asi 17 procent energetické spotřeby. V některých státech je však uhelný průmysl zásadním, a proto je politicky velmi citlivým sektorem. Například v Polsku produkuje 90 procent elektřiny.

Generální tajemník Evropské asociace pro uhlí a lignit EURACOAL Brian Rickett poukázal, že „domácí produkce uhlí nám dává energetickou nezávislost… Politika EU je ale manipulována ve prospěch plynu, přestože je většina jeho spotřeby dovážena a hospodářství EU nic nepřináší“.

Na místo návrhu na útlum těžby však v dokumentu EU našla místo podpora vývoje čistých technologií výroby elektrické energie z uhlí. Návrh zmiňuje technologii odchytávání a ukládání uhlíku, která má patřit mezi priority výzkumu v oblasti energetiky.

O tom, jak chce Evropská komise využít plyn, ropu či obnovitelné zdroje, píše dál server Euroskop.cz.