Uhlí nemá ekonomicky přijatelnou alternativu

Jen málo nového se letos dověděl návštěvník Dnů teplárenství a energetiky, které pořádalo Teplárenské sdružení ČR v Hradci Králové. Nejzásadnější zprávou je, že hnědé uhlí dochází a jestli nebudou zrušeny limity na rozšíření těžby, ocitne se během příštích 20 let asi čtyřicítka teplárenských podniků bez paliva. To však není žádná novinka. Žádná ekonomicky přijatelná alternativa k uhlí totiž neexistuje. Ve svém blogu na to upozornil Jan Ferenc.

Jen asi dva politici by podle něj za určitých okolností byli pro zrušení limitů. Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek (ČSSD) a prezident Miloš Zeman. Mládek slíbil do června předložit vládě spolehlivé a nezávislé analýzy o ekonomických dopadech limitů i pokračující těžby za nimi.

„Byv posluchačem již třetího ročníku Dnů teplárenství marně přemýšlím, jaké ještě analýzy, tabulky nebo grafy jsou zapotřebí ke kvalifikovanému rozhodnutí. Ale budiž, úhlů pohledu může být bezpočet. Poradce ministra Vladimír Vlk při kulatém stolu Vize 2015 na Dnech teplárenství slíbil, že během podzimu vláda o limitech rozhodne,“ poznamenal Ferenc.

Většina politiků se však odpovědím vyhýbá. Otázkou je, zda jsou na rozhodnutí připraveni, ať už jakékoliv. Zatím, v nejlepším případě, si něco „dovedou představit“. Nejživěji své nezvolení či dokonce nezapsání na stranickou kandidátku při příštích volbách.

„Odkládání rozhodnutí však může mít několik nevratných důsledků. Za prvé, i kdyby po několika dalších volebních obdobích některá z vlád o zrušení limitů rozhodla, nebude už pro koho těžit, protože teplárenské soustavy, které přežijí, budou převedeny na jiná paliva.Za druhé, Česká republika ztratí technologickou i znalostní schopnost uhlí vytěžit a spotřebovat. Biomasy se asi tolik nesežene, takže v úvahu připadá zemní plyn. Z pohledu spotřebitele nutno podotknout, že ceny zemního plynu v letech 1998 až 2006 vzrostly o 125 procent, do roku 2013 o dalších 51 procent. Rusko jako klíčový dodavatel tohoto paliva má poslední dobou střední Evropu obzvlášť v oblibě,“ popsal chmurnou vizi budoucnosti bloger.