Uhlí pod stálým dohledem kamer

Vršanská uhelná_Foto_Tomas_Maly

Fotografie uhelných řezů dostávají každý den zaměstnanci odpovědní za prodej těženého uhlí. Foto: Vršanská uhelná Tomáš Malý

Jen s nabídkou kvalitního uhlí obstojí Severní energetická v konkurenci, a proto hlídá výrobu tříděného uhlí od nahrábnutí bagrem až po nakládku odběratelům. Při kontrole vydatně pomáhají kamery.

Kvalita už u bagru Podle Pavla Kounovského, výrobního ředitele Severní energetické, ovlivňuje kvalitu výsledného produktu svou prací každý zaměstnanec provozního úseku od řidiče rypadla, výklopní, obsluhy strojního a napouštěcího zařízení, vážné, technologického a výrobního dispečera až po vedoucího směny. Na řidiči velkostroje záleží, aby se při těžbě dostávalo do uhlí co nejméně nežádoucích příměsí.

Čtěte také:
Zvládli byste maturitu z uhlí?
Superpočítač pojmenovali podle šachty

„S uhelnými rypadly se pohybujeme v místech, kde naši předci dobývali hlubinnou metodou, takže těžíme takzvaně ze závalu. V takovýchto partiích musí řidič velkostroje obzvlášť důsledně hlídat podíl kvalitního uhlí, aby zůstávalo bez nežádoucích hliněných proplástků nebo hlušiny,“ vysvětlil výrobní ředitel. Stav a vývoj uhelných řezů se denně fotografují a snímky se posílají zaměstnancům odpovědným za prodej těženého uhlí. Ti tak mají přehled o tom, jaké uhlí půjde k dalšímu zpracování.

Tři druhy uhlí

Vytěžené uhlí pro výrobu tříděných druhů se z lomu Československá armáda (ČSA) dostává dálkovou pásovou dopravou do nakládací stanice NS1. Tam se sype do přistavených železničních souprav, odkud putuje na „rošty“ v komořanské úpravně uhlí. „Zde dochází k výklopu takzvané uhelné vsázky do hlubinného zásobníku. Již samotné uhlí přepravují dva pásové dopravníky do třídírny,“ popsal další část výroby tříděného uhlí Kounovský.

Na jednotlivých třídičích se uhlí rozděluje podle zrnitosti od největší až po nejnižší ve škále 100, 40, 25 a 10 milimetrů. „Technologie, kterou při třídění využíváme, umožňuje vyrábět tři druhy tříděného uhlí, a sice ořech 1, ořech 2 a kostku,“ upřesnil výrobní ředitel. V současné době se řeší případná výměna sít na vibračních samobalačních třídičích C41, aby se snížily zbytky pod sítem u ořechu 2 a omezily ztráty. Poslední fází dotřídění je výroba hruboprachů. Uhlí všech tří katalogových typů se rozváží velkoodběratelům po železnici, menším zákazníkům nákladními auty.

Monitoring všude

Celý technologický proces monitorují kamery rozmístěné v areálu úpravny uhlí. „Na nakládacím zásobníku v prostoru dosypového pásku na 18. koleji, kde se nakládá ořech 2 do železničních vagónů, máme tři kamery. V objektu třídírny byly instalovány čtyři technologické kamery pro kontrolu provozu vibračních samobalačních třídičů,“ vyjmenoval Kounovský. Jedna kamera hlídá také přímo u místa, kde se ořech 2 pro maloodběratele sype do nákladních aut.

V září přibyly kamery také na nakládce ořechu 1 a kostky pro maloprodejce. Kromě toho se provádí fotodokumentace veškeré nakládky tříděných druhů jak na maloprodeji, tak do železničních vozů. „Všechny kamery mohou sledovat vedoucí úseku, směny, technologický a výrobní dispečer. Díky tomu je možné okamžitě reagovat na případné nedostatky při výrobě,“ uvedl Kounovský a zdůraznil: „Cílem všech těchto opatření je minimalizovat jakékoliv případné reklamace na tříděné druhy uhlí. A také vysíláme jasný signál odběratelům i konkurenci, že dbáme na kvalitu našich dodávaných tříděných druhů.“

Mohlo by vás zajímat:
VIDEO: Čínský titán na 16 kolech
Běloruský gigant BelAZ 75710
„BIG MUSKIE“ – největší chodící bagr