Uhlí se stěhuje do jihovýchodní Asie.

Že uhelnou velmocí je Čína, o tom se již mnohokrát psalo. Že má uhlí velkou budoucnost v jihovýchodní Asii, o tom se tak často nepíše. Připomenula to říjnová zpráva Mezinárodní energetické agentury (IEA) věnovaná tomuto regionu.

Jihovýchodní Asie, což je, stručně řečeno, kontinentální i ostrovní teritorium od Indie na východ a od Číny na jih, bude mít do roku 2040 velký nárůst spotřeby energie díky prudkému rozvoji regionu. Podle hlavního scénáře, se kterým zmíněná agentura ve svých odhadech pracuje, by tato potřeba měla být naplněna také velkým nárůstem spotřeby uhlí. Agentura přitom vychází ze schválených investic a ze státních záměrů.

Čtěte také:
Goliáš, který se ovládá jednou rukou
Třiadevadesátitunový unikátní drobeček

V roce 2040 by se mělo jednat o více jak dva a půl násobek uhlí spotřebovaného v loňském roce, což bylo 115 Mtoe.

Uhlí bude využito hlavně v energetice. Je naplánována výstavba mnoha uhelných elektráren a jejich celkový instalovaný výkon by do roku 2040 měl vyrůst z dnešních 240 na odhadovaných 565 GW.

I když se očekává, že více jak 70% uhelných elektráren by mělo vyžívat moderní super kritické nebo ultra-super kritické technologie výroby elektřiny (taková je u nás instalována v nové elektrárně Ledvice), je přesto nárůst spalování uhlí určitým nebezpečím pro ochranu klimatu. IEA proto vytvořila případný alternativní scénář, který modeluje budoucí vývoj bez masivního růstu objemu spotřebovaného uhlí. Více něž s prostou náhradou jinými energetickými zdroji scénář staví na úsporách spotřeby energie.

Region je ale poměrně dosti různorodý a každá země půjde asi poněkud odlišnou cestou, takže skutečnost by mohla být někde mezi těmito variantami a do jihovýchodní Asie může zamířit více lodí s uhlím z Austrálie, USA, Číny nebo i Ruska.

Zdroj: IEA: Southeast Asia Energy Outlook 2017
Pozn.: Jednotka Mtoe (Million Tonnes of Oil Equivalent) je jednotka výhřevnosti a 1 toe odpovídá 41,868 GJ nebo 11,63 MWh.

Mohlo by vás zajímat:
VIDEO: Nejlepší podzemní sklápěčka na světě
Mobil ušitý horníkům na míru
VIDEO: Čínský titán na 16 kolech