ÚOHS povolil převod části OKD pod Diamo

Podle rozhodnutí vlády z 21. září budou jednotlivé části OKD postupně přecházet pod státní podnik Diamo. Foto: OKD

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) povolil převod částí podniku OKD na státní podnik Diamo. Úřad o tom informoval na svých internetových stránkách. Převod v září schválila vláda a je součástí ukončování těžby v dolech OKD.

Úřad konstatoval, že fúze nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Nabývané části závodů OKD již nebudou v době po převzetí působit v oblasti těžby černého uhlí a jeho prodeje, naopak zůstanou aktivní v prodeji degazovaného plynu a pronájmu nemovitostí. Obchodní závod OKD HZBS pak zjišťuje báňskou záchrannou službu, sanuje vytěžená důlní díla, odebírá a prodává popeloviny,“ uvedl úřad.

Čtěte také:
HBZS zasahuje i v toxickém prostředí
Seismická aktivita v revíru OKD

Podle rozhodnutí vlády z 21. září budou jednotlivé části OKD postupně přecházet pod státní podnik Diamo. OKD k 1. lednu příštího roku propustí 548 zaměstnanců, z toho asi 200 zůstane kvůli sanacím u podniku Diamo. Od března 2021 by pak mělo odejít dalších 1400 zaměstnanců.

Státní podnik Diamo bude jednotlivé části OKD přebírat postupně. Na začátku příštího roku to budou doly Staříč, Frenštát, Dukla a Lazy, na začátku března přibudou doly Darkov a ČSA. Následovat budou doly ČSM-sever a ČSM-jih včetně souvisejících dobývacích prostorů Louky a Stonava.

Těžba na všech dolech OKD by měla být ukončena na konci roku 2022. Náklady na utlumení těžby v dolech OKD do roku 2035 budou podle ministerstva průmyslu a obchodu 15,6 miliardy korun.